Op 30 mei presenteerde Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) het ‘Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang’.

Internationaal maakt een pedagogisch curriculum onderdeel uit van een landelijk kwaliteitskader voor kinderopvangvoorzieningen. In steeds meer landen ontwikkelen overheden een professioneel kwaliteitskader voor het jonge kind (early childhood education and care). In Nederland ontbrak tot nu toe een dergelijk academisch document dat richtinggevend is voor aanbieders van kinderopvang. Het ‘Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang’ biedt deze richting.

 

Het Pedagogisch curriculum is ingedeeld volgens de vier pedagogische doelen uit de wet IKK en heeft als functie de ‘hoe-vraag’ te beantwoorden; hoe de pedagogische opdracht in de wet, op basis van wat we weten, op de beste manier in praktijk gebracht kan worden. Per pedagogisch doel zijn de belangrijkste onderwerpen benoemd. Elk onderwerp wordt beschreven door een andere auteur met expertise op dit onderwerp. Hoogleraar Kinderopvang Ruben Fukkink verzorgde de eindredactie.

 

Een PDF van het curriculum is te downloaden op de website van BKK.

https://www.stichtingbkk.nl/images/Ped._Curriculum…

Deel dit nieuwsbericht