Justis heeft sinds 15 oktober te kampen met een ernstige storing. De systemen die nodig zijn voor het aanvragen, afgeven en verlengen van VOG’s, GVA’s en boa-aktes zijn hierdoor niet beschikbaar. Door deze storing is ook het Personenregister Kinderopvang (DUO) niet te benaderen.

Justis geeft in een nieuwsbericht aan dat de verwachting is dat de storing deze week nog niet wordt verholpen en dat samen met de externe leverancier met man en macht wordt gewerkt aan een oplossing. Helaas is nog niet duidelijk wanneer de storing helemaal verholpen is.

Wat betekent de storing voor onze sector?

  • Je kan geen gebruik maken van de digitale omgeving (MijnJustis).
  • Er kunnen geen papieren aanvragen in behandeling worden genomen, omdat daarvoor deels dezelfde systemen nodig zijn.
  • Er kan niet worden voorzien van statusinformatie.
  • Gemeenten kunnen geen VOG-aanvraag indienen.

Er is helaas geen andere manier om een VOG aan te vragen.

Kan ik een nieuwe medewerker laten starten zonder VOG?

De BMK heeft dagelijks nauw contact met DUO, Justis, GGD GHOR en SZW over dit probleem. Het is aan SZW om te bepalen of er een tijdelijke oplossing komt voor dit probleem. Vooralsnog heeft SZW zich nog niet uitgesproken en is het ons advies om medewerkers niet te laten starten zonder VOG en/of koppeling is het Personenregister Kinderopvang. Je bent dan in overtreding en de GGD kan bij het constateren van deze overtreding een geldboete opleggen.

De BMK begrijpt de ernst van het probleem en heeft dat herhaaldelijk benadrukt bij de betrokken partijen. Samen doen we ons best om z.s.m. meer duidelijkheid te geven. In de tussentijd is het goed om de VOG- aanvragen en koppelingen in het personenregister zoveel mogelijk voor te bereiden zodat je hiermee direct kan starten als de storing is verholpen.

We houden jullie op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

Deel dit nieuwsbericht