Het kabinet wil in het geval van een nieuwe coronagolf, het sluiten van scholen en kinderopvang te allen tijde voorkomen, vanwege de impact op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. “Onderwijs ligt bij het treffen van eventuele maatregelen onderop de stapel. Er zal slechts sprake zijn van een (gedeeltelijke) sluiting als er een virus(variant) komt, waarbij scholieren, studenten en personeel in de scholen en onderwijsinstellingen direct gevaar lopen.” Dit schrijft het kabinet in de Kamerbrief van vandaag.

Het in één adem noemen van onderwijs en kinderopvang zien we als een erkenning voor de toegevoegde waarde van kinderopvang; kinderopvang is essentieel voor het draaiend houden van onze samenleving en economie. Kinderopvang en onderwijs kunnen juist in samenwerking met elkaar een toegevoegde waarde hebben voor kinderen, ouders en onze samenleving. En kinderopvang is heel belangrijk voor de ontwikkeling, en helaas soms ook veiligheid, van kinderen en mag daarom niet wegvallen tijdens corona. Tenslotte zijn we blij dat ook het belang en de veiligheid van onze pedagogisch medewerkers wordt meegenomen in de afweging.

Eerder werden dergelijke sluitingen mede gebruikt om het aantal reisbewegingen (van ouders) te beperken. Coronavarianten waren tot nu toe, over het algemeen, veel minder ziekmakend voor kinderen en jongeren.

Langetermijnstrategie
De samenleving zo open en veilig als mogelijk houden – dat is het uitgangspunt van de corona langetermijnstrategie. Om hiervoor te zorgen heeft het kabinet een basisparaatheid voor vaccineren, monitoren, testen en traceren, en wordt een juridisch instrumentarium voorbereid om maatregelen te kunnen treffen als dat nodig is. In de langetermijnstrategie is ook nadrukkelijk een rol voor de verschillende sectoren, maatschappelijke doelgroepen en de samenleving zelf weggelegd. Bij een nieuwe opleving van het virus staan de uitgewerkte sectorplannen aan de basis van het coronabeleid als ze voldoende solide zijn. à deze zin snap ik niet zo goed? Als ze voldoende solide zijn?  Alleen bij zwaarwegende redenen kan van de sectorplannen worden afgeweken: als er sprake is van een zwart scenario, kunnen verdergaande maatregelen onvermijdelijk zijn.

Sectorplan kinderopvang
Op 14 juni zal zal Tuncay Uyanik (Directeur Kinderopvang) samen met Inge Vossenaar (Directeur-Generaal Primair en Voortgezet Onderwijs) met de vertegenwoordigers uit de sector kinderopvang en het onderwijsveld de sectorplannen langetermijnstrategie COVID-19 van kinderopvang en funderend onderwijs bespreken.

Op 20 juni ontvangt de BMK de laatste versie van het sectorplan van SZW. De BMK heeft een uitgebreide bijdrage geleverd aan het plan en feedback gegeven op het sectorplan onderwijs. De 2 plannen zijn met elkaar in lijn gebracht door het ministerie. De sectorplannen voor kinderopvang en onderwijs worden naar verwachting 1 juli naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit nieuwsbericht