Nieuw! Bijdragen aan veerkracht bij kinderen en gezinnen

Inschrijving online leergang geopend

Eind mei start de korte leergang ‘Visie op veerkracht’. Centraal staat de vraag: hoe kun je als gemeente of organisatie bijdragen aan het versterken van de veerkracht bij kinderen en gezinnen? En wat vraagt dit van jouw organisatie of gemeente? Deze online leergang is bedoeld voor iedereen die zich  bezighoudt met beleid of strategie, gericht op het versterken van veerkracht of traumasensitief werken.

Het helpen versterken van de veerkracht van kinderen en jongeren die ingrijpende gebeurtenissen meemaken, is cruciaal. Veel organisaties en gemeenten realiseren zich dat en geven aan dat ze behoefte hebben aan extra kennis hierover. Wat houdt veerkracht in en waarom is veerkracht zo belangrijk? Hoe maak je veerkracht onderdeel van je werkwijze in je gemeente of organisatie? En vooral, hoe kun je op een structurele en effectieve manier bijdragen als organisatie? Daarover gaat de gratis online leergang ‘Visie op veerkracht’.

Aanmelden: https://www.augeo.nl/nl-nl/aanmelden-mooc/

Leren met en van elkaar
Deelnemers kunnen gratis meedoen via een interactief scholingsplatform, een zogenoemde MOOC (Massive Open Online Course). In vier weken behandelen we vier thema’s. Elk thema wordt belicht door een veerkracht-expert, we delen actuele inzichten uit onderzoek en literatuur, ervaringsverhalen, en gaan vooral met elkaar in op dit thema. Er is volop gelegenheid om elkaar, de experts en de moderatoren te bevragen, en ook om eigen voorbeelden en inzichten te delen.

Vier thema’s
In vier weken tijd, startend eind mei, komen er vier thema’s aan de orde:

  1. Veerkrachtig functioneren van kinderen en hun gezinnen
  2. Veerkracht in een groter perspectief
  3. Veerkracht en de organisatie
  4. Veerkracht en samenwerkingsverbanden

We verklappen alvast twee van de veerkracht-experts die een inhoudelijke bijdrage zullen leveren. De eerste is Anne Laura van Harmelen (hoogleraar Brein, Veiligheid en Veerkracht bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden). En de tweede expert is Sanne Eggen (adviseur Sociaal Domein specialisatie Jeugd, Trainer, Gedragswetenschapper).

Nu aanmelden
Vanaf nu is het mogelijk je aan te melden. De lancering is eind mei. Vervolgens komen de vier thema’s aan de orde in de maand juni. Als deelnemer kun je inloggen en meedoen wanneer het je uitkomt, je kunt er zo veel en weinig tijd aan besteden als je zelf wilt. Waarbij wel geldt, hoe meer informatie je tot je neemt, en hoe actiever je deelneemt, hoe meer je er uit zult halen voor je gemeente of organisatie.

Meer informatie: https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/bijdragen-aan-veerkracht-bij-kinderen-en-gezinnen/

 

Deel dit nieuwsbericht