Op 8 maart heeft staatssecretaris Van Ark haar Verzamelbrief Kinderopvang aan de Tweede Kamer gestuurd. In die brief vat ze de resultaten samen van tweetal onderzoeken naar de bestuurlijke afspraken met gemeenten over een aanbod voor alle  peuters. Verder gaat ze in op onderwerpen als pilots IKK, het inspectierapport in één oogopslag, vaste gezichtencriterium en buitenspeelruimte.

Klik hier voor de brief.

Buitenruimte

De wijzigingen die per 1 januari 2019 in zouden gaan rondom de buitenruimte gaan niet door. Daar zijn we blij om. In de uitwerking leek het er namelijk op dat het mogelijk zou worden dat groepen kinderen om beurten (via een rooster) buiten mochten spelen. Wat ons betreft moeten kinderen altijd buiten kunnen spelen. Dat is goede kinderopvang, dat is waar BMK voor staat. Samen met de andere convenantpartijen hebben we dit uitgangspunt vast kunnen houden. Bovendien: de huidige eisen zijn duidelijk genoeg, wijzigingen zijn niet nodig.

Vaste gezichten

De staatssecretaris erkent dat het vaste gezichtencriterium nadere uitleg vergt. Zij zal de Beleidsregels werkwijze toezichthouder hierop aanpassen. Dat doet zij voor onverwachte situaties, bijvoorbeeld de pedagogisch medewerker die zich ’s ochtends ziek meldt. Afwijken van het structurele rooster in onverwachte situaties (ziek etc.) mocht in de oude situatie (t/m 2017) en mag nu nog steeds. Dat wordt in de Beleidsregels vastgelegd. Dit zal een deel van de problemen oplossen, maar nog niet alle. Afwijken van het structurele rooster in verwachte situaties (verlof etc.) mocht in de oude situatie en mag nu niet meer (dat stond destijds in de toelichting). Over dat laatste zijn we het nog in overleg met SZW en GGD GHOR.

Deel dit nieuwsbericht