Verbetertraject Belastingdienst
De Belastingdienst wil ouders helpen om (hoge) terugvorderingen te voorkomen. Daarom is in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid medio 2018 een verbetertraject gestart.

De Belastingdienst wil gedurende het komende jaar (2020) sneller op de hoogte zijn van wijzigingen in het aantal opvanguren. Bijvoorbeeld wanneer ouders minder gaan werken en daardoor minder gebruik maken van kinderopvang. Of als ouders geen gebruik meer maken van kinderopvang. Dit zijn situaties die kunnen leiden tot een verandering in het bedrag dat ouders maandelijks aan kinderopvangtoeslag ontvangt.

Maandelijks gegevens aanleveren
Om eerder op de hoogte te zijn van wijzigingen gaat de Belastingdienst maandelijks gegevens opvragen van alle kinderopvangorganisaties. Deze gegevens geven een beeld van de actuele opvang (per kind het aantal uur dat het kind de afgelopen maand naar de kinderopvang is geweest). Deze gegevens vergelijkt de Belastingdienst met de door de ouder opgegeven schatting in de toeslagaanvraag. Als dan uit de vergelijking blijkt dat er een groot verschil is gaat de Belastingdienst ouder(s) hierover informeren en vragen om de gegevens te controleren en eventueel aan te passen.

Wijziging
De Regeling Wet Kinderopvang wordt voor het maandelijks opvragen van gegevens per 1 januari 2020 gewijzigd. Het gaat om wijzigingen met betrekking tot de gegevens die kindercentra en gastouderbureaus in hun administratie moeten opnemen zodat de Belastingdienst deze kan ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om het BurgerServiceNummer (BSN), naam en achternaam, geboortedatum per kind en ouder(s) en aantal afgenomen uren kinderopvang, gemiddeld uurtarief en einddatum van het contract. Het volledig overzicht van de gegevens.

 Samen met kinderopvangorganisaties
De Belastingdienst neemt het hele komende jaar (2020) de tijd om samen met kinderopvangorganisaties deze wijzigingen door te voeren. Gedurende het jaar worden kinderopvangorganisaties gevraagd om op een bepaald moment te starten met het maandelijks leveren van gegevens. De Belastingdienst heeft een servicedesk ingericht voor het beantwoorden van technische en inhoudelijke vragen over de gegevenslevering.

Kinderopvangorganisaties zijn per brief geïnformeerd over deze veranderingen.
Brief voor convenanthouders
Brief voor jaarleveraars 
Brief voor nieuwe leveraars

Voorlichtingsbijeenkomsten
Begin 2020 organiseert de Belastingdienst verspreid in het land een aantal voorlichtingsbijeenkomsten over de maandelijkse gegevenslevering. Kinderopvangorganisaties ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging van de Belastingdienst. Daarnaast zullen er op de website veranderingenkinderopvang.nl veel gestelde vragen en antwoorden worden geplaatst.

Bij het verbetertraject zijn brancheorganisaties, oudervertegenwoordiging, softwareontwikkelaars en een aantal kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus betrokken. Al deze partijen denken mee over de uitwerking en implementatie van de verschillende verbetermaatregelen.

Deel dit nieuwsbericht