Op dit moment levert 85 procent van de kinderopvangorganisaties in Nederland maandelijks opvanggegevens aan bij de Belastingdienst. Dat mag 100 procent worden, vinden BMK, BK, BOinK, SWN, Voor Werkende Ouders en het Waarborgfonds Kinderopvang. Vrijwel zeker wordt per 1 januari 2022 deze maandelijkse gegevensaanlevering verplicht

Als dit verplicht wordt, ontvangen alle kinderopvangorganisaties een brief van Belastingdienst met de vraag om elke maand opvanggegevens te leveren. Deze brief zal meer informatie bevatten over het aanleveren van gegevens. Lever je al maandelijks gegevens? Dan verandert er niets.

Q&A houders en ouders
Deze maatregel helpt ouders omdat zo de kans op (hoge) terugvorderingen wordt beperkt. Wanneer de gegevens maandelijks, zorgvuldig worden aangeleverd kan Belastingdienst tijdig signaleren of een ouder teveel toeslag ontvangt, waarna de ouder actie kan ondernemen. Ouders kunnen veranderingen veilig en gemakkelijk doorgeven via de app Kinderopvangtoeslag of Toeslagen.nl. BMK heeft een handige Q&A voor houders en ouders opgesteld samen met de ander partijen waar aanvullende informatie uit gehaald kan worden.

Ondersteuning Waarborgfonds
Kinderopvangorganisaties moeten hun administratieve organisatie goed ingericht hebben zodat het aanleveren van de gegevens zorgvuldig en tijdig gebeurt. Ondernemers die moeite hebben met de aanlevering, omdat de systemen niet goed werken of omdat ze er niet uitkomen met het sjabloon, kunnen ondersteuning krijgen via het Waarborgfonds Kinderopvang.

Instemming Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met de wettelijke verankering van deze maandelijkse gegevenslevering. Het wetsvoorstel wordt medio december in de Eerste Kamer behandeld. Als ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, zal de verplichting om maandelijks gegevens te leveren vanaf 1 januari 2022 ingaan.

Download onze Q&A

 

Deel dit nieuwsbericht