Op bezoek bij MIK Kinderopvang in Maastricht

Het is een lange reis naar het zuiden van Limburg. Maar eenbezoek aan MIK geeft energie geeft omdat de organisatie altijd mooie nieuwe zaken initieert. We bezoeken Ghislaine Fonteijn in Maastricht op het kantoor van MIK waar ook een kinderopvanglocatie gevestigd is. We starten met een rondleiding door de vestiging, de nieuwe speelweide en de mooie groentetuin. We maken kennis met alle pedagogisch medewerkers en ook de baby’s zijn blij als we even binnenlopen. Een peuter vertelt over het monsterboekje dat hij aan het lezen is en sommige kinderen zitten nog lekker te eten. Het is een gezellige drukte. Terug in het kantoor nemen we de ontwikkelingen bij MIK door; Ghislaine en haar medewerkers hebben interessante zaken opgepakt de afgelopen maanden.

De kracht van persoonlijk contact

De kracht van kleine locaties zit in de korte lijnen tussen ouders/verzorgers en de medewerkers van MIK. Waar de organisatie aanvankelijk alles in een gezamenlijk servicebureau had ondergebracht is dit nu weer gedecentraliseerd. Zo gaan medewerkers op de planningsafdeling weer werken op de locaties zelf. Dat maakt het contact persoonlijker en er kan sneller geschakeld worden. In tegenstelling tot wat we binnen andere kinderopvangorganisaties zien, waar afdelingen juist gecentraliseerd worden op een hoofdkantoor of in een service bureau.

Krimpmarkt

Het zuiden van Limburg is een krimpmarkt; het aantal nieuwe aanmeldingen loopt langzaam terug. Wil MIK een innovatieve organisatie blijven, dan moet zij nieuwe mogelijkheden verkennen en steeds nauwer samenwerken met verschillende onderwijskoepels en met welzijn.

Maatschappelijke opvang doet meer

Bijzonder is het initiatief waarbij MIK, de Maastrichtse welzijnsinstelling Trajekt, Bureau Jeugdzorg en de Kredietbank Limburg de handen in elkaar hebben geslagen om, met middelen van een financieringsfonds,  alleenstaande moeders tot 27 jaar  te laten dromen over hun toekomst en te ondersteunen bij het (beter) organiseren van hun leven. MIK faciliteert als kinderopvang de toegang naar haar aanbod maar biedt bijvoorbeeld ook stages. Zowel in de locaties als op kantoor.

Daarnaast werkt MIK met twee andere kinderopvangorganisaties in de regio aan een project om kinderopvang meer te positioneren als een belangrijke plek waar kinderen een extra steuntje in de rug kunnen krijgen.  Insteek is, om samen met een wetenschapper, een aanbod te creëren waarin kinderen, die in een achterstandspositie opgroeien, minimaal 24 uur de kinderopvang bezoeken.  Doel is dat kinderen een betere start krijgen en dat ouders de mogelijkheid krijgen om te werken aan hun toekomst. onderzoek te doen waarbij ouders die moeder investeren in haar toekomst en die van haar kind. Tijdens het onderzoek worden medewerkers getraind in een andere manier van kijken en reageren op kinderen. Het project staat nog in de kinderschoenen maar als het lukt is dit maatschappelijke opvang op zijn sterkst! De ontwikkeling van een kwetsbare groep stimuleren en bijdragen aan het gezamenlijke sociale kapitaal, door te investeren in de jongste generatie.

Na een afrondend gesprek met een vertegenwoordiger van de OR beginnen we aan de reis naar Utrecht. De zon is flink gaan schijnen maar de warmte die we voelen komt door het hartverwarmende en inspirerende bezoek aan MIK; een maatschappelijke ondernemer met sociale betrokkenheid en innovatieve ideeën!

Bedankt Ghislaine, Ineke, Ron en alle medewerkers van MIK voor een geslaagd bezoek en graag tot een volgende keer.

Deel dit nieuwsbericht