Indexactie

De indexering van de maximale uurtarieven voor 2023 is gebaseerd op een correctie van de indexering in 2022 (2,14%) doordat de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor dat jaar naar 3,60% is bijgesteld en de loon- en prijsontwikkeling voor 2023 (3,44%). Dit betekent dat de maximum uurprijzen worden aangepast met 5,58% als gevolg van de indexering. In afwijking hiervan is de maximum uurprijs in de gastouderopvang is geïndexeerd met 3,22%. Hierbij is rekening gehouden met de verlaging van € 0,15 op dit percentage. Hierdoor stijgt het maximum uurtarief van de gastouderopvang (3,32%) niet procentueel gelijk mee met Dagopvang en BSO (beiden 5,58%).

De toetsingsinkomens van de inkomensgroepen worden jaarlijks met ingang van 1 januari geïndexeerd. Het indexeringspercentage voor 2023 bedraagt 3,37%. Ouders hebben dus het voordeel dat en de tabellen voor de toetsingsinkomens met 3,37% stijgen en de maximale uurtarieven met 3.22% (Gastouderopvang) of 5,58% (Dagopvang en BSO) stijgen.

Uurtarieven 2023

  • Dagopvang 0-4 jaar gaat van 8,50 euro naar 8,97 euro (+47 cent)
  • Buitenschoolse Opvang 4-12 gaat van 7,31 euro naar 7,72 euro (+ 41 cent)
  • Gastouderopvang 0-12 jaar gaat van 6.52 euro naar 6.73 euro (+21 cent)

Wat veranderd er nog meer?

Al eerder werd bekend dat de minister besloten heeft de koppeling gewerkte uren in 2023 los te laten. Hierdoor zijn gewerkte uren niet meer gekoppeld aan het aantal uren kinderopvang dat kan worden afgenomen of waar je als oude toeslag voor kan ontvangen. Wel is kinderopvang er alleen nog voor werkende ouders, de z.g. arbeidseis. Meer hierover op onze website www.gratiskinderopvang.nl.

Lees de brief van de Minister en de bijlage bij de brief.

Deel dit nieuwsbericht