Op 29 oktober zijn de maximum uurtarieven voor dagopvang, bso en gastouderopvang voor 2020 definitief vastgesteld door het ministerie van SZW. Voor 2020 zijn deze tarieven enkel met 1,89% verhoogd als gevolg van de indexering, aangepast aan de loon- en prijsontwikkeling. De nieuwe bedragen staan in het Besluit kinderopvangtoeslag dat op 29 oktober jl. is gepubliceerd.

Tarieven

De maximum uurtarieven die per 1 januari 2020 gaan gelden zijn:

  • Dagopvang: € 8,17 (was in 2019 € 8,02)
  • Buitenschoolse opvang € 7,02 (was in 2019 € 6,89)
  • Gastouderopvang € 6,27 (was in 2019 € 6,15)

Deze uurtarieven zijn de maximale bedragen tot waarover ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen. Hoeveel toeslag ouders ontvangen, is afhankelijk van hun toetsingsinkomen. Ook deze zijn met ingang van 1 januari geïndexeerd. Zie hiervoor de toeslagentabel in de Bijlage I van het Besluit kinderopvangtoeslag waarin voor iedere inkomensgroep het percentage staat dat door de overheid wordt vergoed. Hanteert een kinderopvangorganisatie een uurprijs die boven het maximaal uurtarief ligt, dan komen ouders voor dat deel van de kosten voor eigen rekening van ouders, ongeacht de hoogte van hun inkomen.

Niet kostendekkend

Al de bekendmaking van het voornemen van deze tarieven liet de BMK weten dat deze verhoging onvoldoende is om de door kwaliteitsverhogende maatregelen toegenomen kosten, te kunnen dekken. We vinden het “jammer dat er opnieuw geen uurprijsdifferentiatie is doorgevoerd voor 0-1 jarigen en 2-4 jarigen. De kostprijs voor opvang van 0-1 jarigen ligt fors boven het maximum uurtarief. Zolang de sector als markt wordt gezien zullen ondernemers die daarin actief zijn hun gedrag gaan aanpassen. Aanbod voor 0-1 gaat verschralen. Wie blijft er zorgen voor de allerkleinsten?”

Doorgeven aan Belastingdienst

Het is van belang om ouders erop te wijzen dat zijzelf het nieuwe uurtarief voor 2020 doorgeven aan de Belastingdienst. Door de indexatie wordt de te vergoeden uurprijs namelijk hoger.

Deel dit nieuwsbericht