Medewerkers in kinderopvang zijn gemiddeld meer gaan werken. Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties geeft aan dat het aantal contracturen is gestegen. Daarnaast heeft een groeiend aantal organisaties meer dan dertig procent student-medewerkers in dienst. Dit is een positief effect van de verruiming van de Regeling Wet kinderopvang per 1 januari 2022. In de strijd tegen de personeelstekorten wordt veel geïnvesteerd in behoud. Ondanks dat zijn de tekorten in de dagopvang gestegen van 66 naar 72 procent. Dit blijkt uit de kwartaalpeiling van Kinderopvang werkt!

Succesvolle initiatieven om medewerkers meer uren te laten werken
Bijna 80 procent van de organisaties heeft initiatieven genomen om medewerkers meer uren te laten werken. Bij meer dan de helft van de organisaties is de gemiddelde contractomvang van medewerkers ook daadwerkelijk toegenomen. De twee meest succesvolle initiatieven om dit te realiseren waren: een groter contract aanbieden aan medewerkers die meer uren willen werken. 44 procent van de organisaties noemt dat. Ook de persoonlijke benadering is succesvol. Bijna een kwart van de organisaties geeft aan dat medewerkers meer zijn gaan werken nadat hen de vraag is gesteld of zij daartoe bereid zijn.

Kinderopvang werkt! publiceerde het rapport ‘Kan de deeltijdfactor in kinderopvang omhoog?
Conclusie:

  • Een op de vijf medewerkers in de dagopvang wil meer uren werken. In de buitenschoolse opvang (bso) gaat het zelfs om een op de drie medewerkers. Er is ook een kleine groep (6 procent) die minder wil werken.
  • Werknemers die meer willen werken, willen een hele dag extra werken. Medewerkers in de dagopvang willen 7 uur en bso-medewerkers 9 uur extra werken.

Download het rapport Kan de deeltijdfactor in kinderopvang omhoog?

 

Positief effect verruiming Regeling Wet kinderopvang
Bijna de helft van de organisaties geeft aan nu meer pedagogisch medewerkers in ontwikkeling te hebben dan in het verleden. Opvallend is de toename van het aantal student-medewerkers. Het aandeel organisaties met meer dan 10 procent student-medewerkers nam toe, van 48 procent in februari naar 54 procent. Daarnaast verdubbelde het aandeel organisaties met meer dan 30 procent student-medewerkers van 5 naar 10 procent.

Per 1 januari 2022 is de Regeling Wet kinderopvang tijdelijk verruimd. In plaats van een derde mag vanaf 1 januari 2022 maximaal de helft van het aantal beroepskrachten op een locatie bestaan uit pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, student-medewerkers en stagiair(e)s. Op 29 juni werd bekend dat de verruiming is verlengd tot 1 juli 2024.

Meer investeren in behoud van medewerkers
De stap die de meeste organisaties nemen om zich voor te bereiden op de gevolgen van het nieuwe kabinetsbeleid is investeren in behoud van medewerkers (60 procent). Bijna de helft geeft aan dat zij meer individuele aandacht hebben voor medewerkers. Ook het aannemen en behouden van stagiair(e)s (52 procent) en extra bbl’ers (44 procent) wordt veel genoemd.

Lees de hele nieuwsbrief van Kinderopvang werkt!

Deel dit nieuwsbericht