Tweede Kamer debatteert over de initiatiefwet ‘vaccinaties’ van D66

Deze initiatiefwet is ingediend in oktober 2018 en er is inmiddels een Kamermeerderheid voor. D66 stelde voor de Wet kinderopvang te wijzigen zodat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma. En het wordt met deze wet mogelijk dat kinderdagverblijven niet-gevaccineerde kinderen weigeren.

Medici waarschuwen in het NRC voor de wet omdat deze mogelijk voor onveiligheid zou zorgen en zou daarom een averechts effect op de volksgezondheid kunnen hebben.  Er zouden infectiehaarden kunnen ontstaan op kinderdagverblijven die geen weigeringsbeleid gaan voeren. Daar zullen relatief meer ongevaccineerde kinderen bij elkaar komen te zitten en zo kunnen hotspots ontstaan. Als daar dan een kind met mazelen binnenkomt kunnen veel andere kinderen geïnfecteerd worden. Door deze wet kan een onderscheid ontstaan tussen crèches met allen maar gevaccineerde kinderen en crèches met veel niet gevaccineerde kinderen.
En een ander gevaar is de schijnveiligheid binnen crèches die niet-gevaccineerde kinderen weigeren. Want het is niet zo dat kinderen daar geen mazelen meer kunnen krijgen. Vanwege de leeftijdsverdeling ligt de vaccinatiegraad op crèches altijd laag (zo rond de 75%), jonge kinderen tot 14 maanden zijn nog niet gevaccineerd. Of daar een niet-gevaccineerd kind van drie jaar tussen zit maakt weinig uit. Als de politiek het risico op een uitbraak van mazelen wil voorkomen moeten baby’s tot 14 maanden geen toegang meer krijgen tot de kinderopvang, of eerder gevaccineerd worden.

De overheid moet betere voorlichting geven en desinformatie aanpakken. Hier valt veel winst te realiseren. Ook moeten ouders van jonge kinderen zich het risico realiseren van reizen naar buitenlanden waar mazelen heerst.

NRC: ”Wet maakt crèches niet veiliger”

Als crèches mogen selecteren zitten straks niet gevaccineerde kinderen bij elkaar. Dat is principieel onjuist vinden kinderartsen.

Lees het hele artikel

Wat vindt de BMK?
De BMK vindt dat de politiek niet alleen naar de kinderopvang moet kijken als het gaat om het vaccineren, maar dat breder zou moeten worden gekeken. Kinderen kunnen op heel veel plaatsen besmet worden, niet alleen in een kinderdagverblijf. Het punt dat de medische wereld hier aankaart biedt een nuancering in de discussie over vaccineren en dient zeker mee te worden genomen in de afweging die de politiek hierover moet maken.

Wat ging vooraf?
In 2019 is het onderwerp vaccinaties en kinderopvang veel in het nieuws geweest.  Eerst kondigde D66 hun initiatiefwet aan. Deze zomer verscheen het rapport van de Adviescommissie Vaccinatie en Kinderopvang waar onlangs het kabinet een reactie op gaf. En in december 2019 kondigen SP en VVD samen ook een initiatiefwet aan over vaccineren en kinderopvang. Lees het overzicht van de gebeurtenissen.

Deel dit nieuwsbericht