Hoe zorgt een betere samenwerking tussen ouders, onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugd voor optimale ontwikkelkansen van kinderen?

Op 24 september 2021 vond de Met Andere Ogen Doen-Dag plaats, in de vorm van een Hackaton in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Op deze dag ontwierpen we de bouwstenen voor het vervolg van Met Andere Ogen en onderzochten we hoe we samen een lerend netwerk kunnen worden en blijven.

Het programma van Met Andere Ogen zit in haar laatste jaar. We zijn nog volop bezig in het huidige programma, maar de blik van de MAO-beweging is ook gericht op de toekomst. Deze dag gaf de mogelijkheid om richting te geven aan de vraag of en hoe de beweging onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugd de samenwerking wil doorzetten. Wat zijn de opgaven voor de komende jaren? Het programma bestond uit keynote sprekers, inspiratiemomenten, werksessies en afsluitend een gezamenlijk diner. We  eindigden de dag met een persoonlijk actieplan voor alle deelnemers en een gedeelde visie voor de toekomst van Met Andere Ogen als lerend netwerk.

Reflectie op de dag door Loes Ypma

Onze eigen BMK voorzitter Loes Ypma gaf een reflectie op dag. In de wrap-up kun je terug kijken hoe Loes benadrukt dat we de cirkel van samenwerkende partijen rondom het kind moeten versterken:

“Kinderen kunnen hun jeugd niet nog een keer overdoen. We hebben 1 kans om het goed te doen en we willen het graag goed doen met elkaar. We willen kinderen samen leren leven en opgroeien. We willen voor nu en de toekomst een maatschappij waarin we naar elkaar omkijken. Kinderen mogen ervaren: “Ik mag er zijn en ik ben goed zoals ik ben. Ik hoor erbij en ik mag gewoon meedoen”.

We zoeken met elkaar hoe we daar een steentje aan bij kunnen dragen. Dit kan op 3 manieren. Ten eerste moeten we zorgen dat kinderen eerder de juiste ondersteuning krijgen. Ten tweede moeten ouders de regie krijgen. Ten derde is het belangrijk dat professionals vertrouwen krijgen en ook onderling het vertrouwen in elkaar groeit”.

Laten we onszelf als sector, organisatie, team de vraag stellen; “Wat kan ik bijdragen?” Vanuit de maatschappelijke kinderopvang willen we ervoor zorgen dat ieder kind een goede start kan maken. Dat we 100% van de kinderen kunnen bereiken. Het stelsel vergroot momenteel de kansenongelijkheid. Dat is niet eerlijk. Hier ligt een persoonlijke en professionele opdracht”.

Wrap-up van de dag  (vanaf 36 min 13 sec reflectie Loes Ypma)

Vervolg Met Andere Ogen

Tijdens deze Met Andere Ogen Doen-Dag hebben we met elkaar de passie hiervoor gedeeld. In de afgelopen 2 jaar Met Andere Ogen is veel gelukt. Er kan veel, maar er zijn ook nog veel belemmeringen. Het is zaak samen goede ervaringen op te doen, de verhalen te vertellen. De barrières vertellen ons wat er nog moet veranderen.

De aankomende weken staan in het teken van het verwerken van alle geleverde input. Het Met Andere Ogen-programmateam stelt een eindterm op, waarin alle bevindingen en dus het beoogde vervolg van Met Andere Ogen opgenomen zullen worden.

Bekijk de integrale compilatie van de dag

Deel dit nieuwsbericht