Op woensdag 12 oktober vond de (digitale) netwerkbijeenkomst plaats voor leidinggevenden samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs en gemeenten. Thema van de bijeenkomst is een gezamenlijk visiestuk met uitgangspunten naar de toekomst van onderwijs, opvang en gemeenten: “Een sterke basis door krachtige samenwerking”. De BMK heeft krachtig meegewerkt aan het tot stand komen hiervan.

Dit visiestuk (ook wel genoemd ‘de propositie’) gaat over het belang van anders samenwerken voor de jeugd. Terugkijkend op de afgelopen jaren van hervormen en verbeteren hebben we geleerd dat het anders – en vooral: samen – moet, als we willen zorgen voor een sterke basis voor iedere jeugdige. We willen professionals de ruimte geven die zij nodig hebben om jeugdigen en hun ouders hierbij te ondersteunen. De sleutel daarvoor ligt in een versterking van de pedagogische basis.

Op 12 oktober stond deze denklijn, ‘de kracht van anders samenwerken’, centraal. We gingen in gesprek met Fedor Heida (VNG), Ellen Monteban (BMK), Tanja van Nes (PO-Raad), Jessica Tissink (VO-raad) en Doride de Bruijn (MBO Raad) over de ambitie voor de jeugd vanuit hun organisaties en de motivatie om daar een krachtiger bijdrage aan te leveren.

We willen dat de omgeving zich aanpast aan kinderen en jongeren, in plaats van andersom. Dat kan door de pedagogische basis rondom kinderen en jongeren te versterken. Een sterke pedagogische basis is voorwaardelijk voor een goede start en een goede toekomst van iedere jeugdige. Daarvoor zijn drie lijnen uitgedacht: anders samenwerken door anders organiseren en anders opleiden. In al deze lijnen liggen aangrijpingspunten voor een meer omgevingsgerichte aanpak. Denk aan interprofessioneel samenwerken, collectieve financiering, kinderopvang als basisvoorziening en breed opgeleide pedagogische professionals. Een omgevingsgerichte benadering betekent overigens niet dat er niet ook naar een individuele oplossing kan worden gekeken. Als gemeenten, kinderopvang, en onderwijs gaan we samen én vanuit eenzelfde perspectief op samenwerken, organiseren en opleiden met de rijksoverheid om tafel. Met deze aanpak willen we niet alleen problemen anders oplossen, maar vooral ook problemen voorkomen.

Vervolgens was er alle ruimte voor een gesprek in kleinere kring. Over de concretisering van anders samenwerken, anders organiseren en anders opleiden, de kansen en mogelijkheden in de regio’s, over praktische voorbeelden en wat we van elkaar nodig hebben om stappen te zetten.

Zodra deze visie is gepubliceerd, organiseert de BMK een bijeenkomst voor BMK-leden.

Bekijk het Webinar 

Bekijk de Presentatie – ‘Een sterke basis door een krachtige samenwerking’

 

Deel dit nieuwsbericht