Ook in Amerika is kinderopvang een dure aangelegenheid voor ouders. Gezinnen spenderen vaak een derde van hun gezamenlijke inkomen hier aan. Ondanks de hoge kosten voor de maatschappij zou investeren hierin zich terugbetalen. Recente studies hebben aangetoond dat van alle beleidsmaatregelen die erop gericht zijn om gezinnen die het moeilijk hebben te helpen, investeren in betaalbare kinderopvang van hoge kwaliteit lonend is, want de effecten zijn het grootst. Gezinnen profiteren generaties lang van betere banen, verdienen meer, hebben een betere gezondheid, hogere opleiding en vertonen minder criminaliteit.

 

Juist kinderen wiens ouders het minst in staat zijn de hoge kosten van kinderopvang te dragen, profiteren hier het meest van.

(Deze bevindingen sluiten aan bij hetgeen Prof. Dr. Janneke Plantenga vertelde over de economische effecten van kwalitatief goede kinderopvang, tijdens de BMK thema-discussie 18 april.)

 

De onlangs gepubliceerde resultaten van een nieuwe studie in Amerika – die de lange termijn effecten laat zien door kinderen te volgen vanaf hun geboorte totdat ze 35 jaar zijn – laten zien dat kinderopvang van hoge kwaliteit bepalend kan zijn of moeders en kinderen die in achterstandssituaties leven, in staat zijn een succesvol leven op te bouwen. Dit onderzoek is gedaan door James J. Heckman, Nobelprijswinnaar verbonden aan de University of Chicago.

 

Het onderzoek richt zich op twee programma’s in North Carolina, dat gratis fulltime kinderopvang biedt aan kinderen van 2 maanden tot 5 jaar uit gezinnen met lage inkomens. De controlegroep bleef thuis.Tegen de tijd dat de kinderen 30 jaar waren, bleek dat ze meer verdienden dan degenen uit de controle-groep, meer opleiding, minder drugsgebruik en minder overtredingen begingen. M.n bij de jongens was het verschil significant groter dan bij meisjes.

 

Artikel New York Times en onderzoek James. J. Heckman.

Deel dit nieuwsbericht