Op 24 april 2024 hebben de werkgeversorganisaties Branchevereniging Maatschappelijke kinderopvang en Brancheorganisatie Kinderopvang, de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV, een onderhandelaarsresultaat bereikt over een nieuwe Cao Kinderopvang. De leden van de vier cao-partijen hebben ondertussen ingestemd met dit resultaat. En het resultaat is uitgewerkt in cao-teksten. Hiermee is er sprake van een nieuwe Cao Kinderopvang. De cao heeft een looptijd van zes maanden, van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024.

Cao-partijen zien deze korte cao als een overgangs-cao naar een ‘cao van de toekomst’. Er zijn afspraken gemaakt over verbetering van de arbeidsvoorwaarden, en er is al een aantal inhoudelijke afspraken gemaakt in opmaat naar een cao van de toekomst.

De belangrijkste afspraken op een rijtje

De belangrijkste afspraken over verbetering van de arbeidsvoorwaarden zijn:

 • Verhoging van de eindejaarsuitkering van 3 procent naar 4 procent voor alle medewerkers die op 1 juli 2024 in dienst zijn of na 1 juli in dienst komen.
 • Verhoging van de salarissen met 1,5 procent per 1 november 2024.
 • Verhoging van het aantal uur dat de werkgever inlegt in het levensfasebudget van de medewerker. De werkgever verdubbelt de eerste twaalf uur die de medewerker inlegt.
 • De tegemoetkoming van € 8,- in de premie voor de zorgverzekering geldt nu voor alle medewerkers.
 • Verhoging van de stagevergoeding en de stagevergoeding gaat voor alle student-stagiairs gelden.

De belangrijkste inhoudelijke afspraken in deze cao zijn:

 • De werkgever voert minimaal eenmaal per twee jaar een werkdrukmeting uit. De werkgever gaat samen met de medezeggenschap aan de slag met de uitkomsten van deze meting.
 • Afspraken ter bevordering van een gezonde werkcultuur.
 • Roosterwijzigingen moeten 21 kalenderdagen van tevoren bekend zijn.
 • De extra roosterdag waarop de medewerker kon worden ingeroosterd vervalt.
 • Per 1 juli 2024 geldt een aantal uitgangspunten voor de ondernemingsregeling voor woon-werkverkeer. Iedere bestaande of nieuwe ondernemingsregeling moet uiterlijk per 31 december 2024 voldoen aan deze uitgangspunten. Eén van de uitgangspunten is dat de ondernemingsregeling voor een individuele medewerker minimaal gelijkwaardig moet zijn aan de standaardregeling.

Cao-partijen hebben ook een aantal studieafspraken gemaakt. Op de volgende thema’s:

 • bevordering van de medezeggenschap
 • studie naar verlof in relatie tot basisrooster en jaarurensystematiek
 • gezond roosteren
 • omzetting van de cao-tekst in drie lagen

Aanmelding en avv-aanvraag

De cao is aangemeld bij het ministerie van SZW. Waarmee de cao van toepassing is voor de werkgevers en werknemers die aangesloten zijn bij Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Bij het ministerie van SZW is ook een verzoek tot algemeenverbindendverklaring (avv) ingediend, zodat de cao-afspraken bindend zijn voor de gehele kinderopvangsector.

Bekijk de Cao Kinderopvang

Deel dit nieuwsbericht