Eerder deze week werd bekend gemaakt dat er zelftesten beschikbaar komen voor gastouders, waarmee een gastouder tot aan de zomer twee keer per week preventief een zelftest kan doen. Vanaf 10 mei ontvangt elke gastouder via PostNL een set met zelftesten op het opvangadres. De levering van de zelftesten naar alle gastouders duurt ongeveer twee weken. Deze week zijn gastouderbureaus en gastouders geïnformeerd over de levering van de zelftesten.

In de brief aan gastouders staat vermeld dat alle gastouders de zelftesten op het woonadres geleverd krijgen. Dit zou ook gelden voor de gastouders die opvang bieden op het adres van de vraagouders. Inmiddels is duidelijk geworden dat geen gebruik kan worden gemaakt van de adresgegevens van deze groep gastouders. We hebben er daarom voor gekozen om ook voor deze groep gastouders de zelftesten op het opvangadres (in dit geval het adres van de vraagouders) te leveren. Het opvangadres is namelijk een openbaar gegeven in het Landelijk Register Kinderopvang. Als de gastouder op meerdere adressen opvang biedt, wordt er automatisch één adres geselecteerd waar de set met zelftesten naartoe wordt gestuurd. We adviseren de gastouders om hun vraagouders hierover te informeren. Bij de levering van de zelftesten zit ook een informatiebrief, waarin dit nog een keer wordt toegelicht en de vraagouders worden verzocht de zelftesten aan hun gastouder te geven.

Voor de gastouders waarbij het opvangadres tevens hun eigen woonadres is, geldt dat deze adresgegevens wel gebruikt kunnen worden. Deze gastouders krijgen de zelftesten op hun woonadres geleverd.

Meer informatie over de zelftesten is te vinden op www.zelftestenkinderopvang.nl.

Deel dit nieuwsbericht