Versie 13 april 2021

De gezamenlijke brancheorganisaties hebben in nauwe samenwerking met SZW en het RIVM een nieuwe versie van het protocol kinderopvang gemaakt. De opening van de BSO per 19 april a.s. is hierin verwerkt. Ook zijn de regels aangepast m.b.t. de inzet van zwangere medewerkers op de groep voor de leeftijd 0 tot 13 jaar.

Daarbij is in het protocol opgenomen dat vanuit de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 houders een zorgplicht hebben om op de kinderopvangvoorziening zodanige maatregelen te nemen, dat de aanwezige personen de veilige afstand kunnen houden en zich geen groepen vormen op het buitenterrein.

Zie voor alle aanpassingen de versie met de aanpassingen geel gearceerd.

Download de versie met de aanpassingen geel gearceerd.

Download de PDF versie zonder arcering.

Deel dit nieuwsbericht