Met ingang van woensdag 23 maart 2022 wordt er verder versoepeld. Deze versoepelingen zijn door het ministerie van SZW en de branchepartijen vertaald in het protocol kinderopvang en corona.

De belangrijkste wijziging in deze versie:

  • De mondkapjesplicht komt te vervallen: medewerkers en gastouders die kinderen vervoeren in een busje/personenauto zijn per 23 maart 2022 niet meer verplicht een mondneusmasker te dragen, wel wordt het dragen van een mondneusmasker nog geadviseerd.
  • Uitzondering quarantaineregels: de uitzondering op de quarantaineregels ‘je bent in het jaar 2022 positief getest en hersteld en hebt geen klachten’ vervangt de uitzondering ‘je bent in de afgelopen 8 weken positief getest en hersteld en hebt geen klachten’

Test- en thuisblijfregels blijven gelden
Met de huidige versoepelingen worden de laatste wettelijk verplichte coronamaatregelen afgeschaft, maar in de test- en thuisblijfregels verandert er op dit moment niets. De regels die gelden rondom testen, quarantaine en isolatie blijven dus van kracht – deze regels zijn al sinds het begin van de pandemie geen wettelijke verplichtingen geweest, maar dringende adviezen. Deze adviezen zijn echter niet vrijblijvend, kinderopvangorganisaties dienen zich te houden aan de richtlijnen en voorschriften van het RIVM.

Wij begrijpen dat het voor houders teleurstellend is dat de test- en thuisblijfregels niet verder worden versoepeld, juist omdat uit de signalen die wij van onze leden ontvangen blijkt dat deze regels in de kinderopvang nog steeds voor de grootste problemen zorgen. Wij blijven hierover in gesprek met het ministerie.

Zwanger
Het advies voor zwangere medewerkers (28 weken en verder) blijft gelden. Dit betekent nog steeds dat geadviseerd wordt om voor zwangere medewerkers vanaf het derde trimester van hun zwangerschap andere, passende werkzaamheden te organiseren. De sector en het ministerie blijven in gesprek met het RIVM.

Beslisboom
De beslisboom wordt gemaakt door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen en het RIVM. Naar verwachting wijzigt er niets in de huidige versie van de beslisboom. Onze collega’s van BOinK zijn in afwachting van bevestiging van het RIVM en zullen hier later deze week over communiceren. Meer informatie over de beslisboom en de meest recente versie van de beslisboom.

Download het protocol

Deel dit nieuwsbericht