In juni en juli dit jaar vonden bijeenkomsten plaats voor organisaties in de kleinere gemeente over de taaleis 3f in de VVE. Het beleid evenals de kieswijzers voor toetsen en trainingen zijn uitvoerig toegelicht. Ook is toen stilgestaan bij de meest recente informatie over het nieuwe Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie, dat begin mei werd gepubliceerd.

In het najaar organiseert het Ondersteuningstraject vve een nieuwe ronde van vijf bijeenkomsten.

 

Vanuit het Ondersteuningstraject vve is een digitale handreiking ontwikkeld met tips voor de uitvoeringsvraagstukken bij de invoering van het verhoogd taalniveau en het inzetten van hbo’ers in de vve. Deze handreiking krijgt periodiek een update.

 

De handreiking, de presentaties en de factsheets zijn onderstaand bijgevoegd. Let op: de handreiking is aan verandering onderhevig en het is daarom te adviseren om de online versie te raadplegen zodat je zeker weet dat je de meest recente informatie hebt.

 

Factsheet_170523_Besluit_basisvoorwaarden_kwaliteit_ve_mei_2017

Presentatie VVE 3F G overig Rob Vergeer

Factsheet_170727_3F_gemeenten_en_houders

170622 presentatie kieswijzers Sardes

170622 presentatie besluit ve

Deel dit nieuwsbericht