Het ministerie van OCW heeft een notitie gepubliceerd voor aanbieders van voorschoolse educatie (VE), GGD-inspecteurs en gemeenten. In de notitie staat beschreven hoe je kunt aantonen dat een pedagogisch medewerker voldoet aan de extra kwalificatie-eisen die nodig zijn voor het werken op een VE-groep.

Goed nieuws is dat van een aantal minors in het hbo is vastgesteld dat deze -in combinatie met een kwalificerende opleiding conform cao- toegang geven tot werken in de VE. Hiermee is het aantal kwalificerende initiële opleidingen voor de VE verruimd.

De aantoonbaarheidseisen voor de taaleis VE zijn in deze notitie verder verduidelijkt.

We passen de notitie Aantoonbaarheidseisen taaleis IKK en VE en de handreiking Starters VE aan op basis van deze notitie van het ministerie. De nieuwe versies worden op korte termijn op onze website gepubliceerd.

Voor meer informatie en de notitie van OCW, klik hier.

Deel dit nieuwsbericht