Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bieden stevige handvatten voor heropening basisscholen en kinderopvang

Dinsdag 21 april maakte de overheid bekend dat het primair onderwijs en de kinderopvang vanaf 11 mei weer open gaan. De afgelopen dagen bleek dat er onduidelijkheid bestond over hoe de scholen en de kinderopvang dit in de praktijk op een goede manier tot uitvoer kunnen brengen. Daarom publiceerden de ministeries van SZW en het OCW eerder vandaag een overzicht met de belangrijkste uitgangspunten voor de opening van het primair onderwijs en de kinderopvang op een rij:

  • Het is in het belang van de kinderen dat alle scholen in het primair onderwijs vanaf 11 mei weer starten
  • Het is aan scholen zelf hoe ze het onderwijs op hun school vanaf 11 mei invullen, maar daarbij wordt uitgegaan van hele dagen onderwijs. Een rooster van halve dagen is niet gewenst, omdat het aantal vervoersbewegingen van ouders zo beperkt mogelijk moet zijn. Ook is de buitenschoolse opvang (BSO) anders niet goed te organiseren.
  • De aansluiting tussen school en bso is van groot belang. Scholen en kinderopvang moeten daarom snel met elkaar in gesprek gaan en blijven, ook gedurende de meivakantie. Om zodoende in goed overleg te zorgen dat uiterlijk een week van tevoren onderlinge afspraken gemaakt zijn.

Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en BOinK onderschrijven deze uitgangspunten. Wij gaan er dan ook vanuit dat er komende weken goede onderlinge afspraken gemaakt zullen worden tussen de basisscholen en de kinderopvang. Met het oog op het realiseren van het gezamenlijke doel van de (geleidelijke) openstelling; een zo groot mogelijke veiligheid voor kinderen en volwassenen, zowel medewerkers als ouders. En op deze wijze een eerste belangrijke stap te nemen in het opstarten van de maatschappij, het begin van de weg terug naar normaal.

Lees het hele bericht van de Rijksoverheid

Deel dit nieuwsbericht