In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met kindermishandeling of huiselijk geweld. Gemiddeld wordt één kind per schoolklas mishandeld. Scholen spelen een belangrijke signaleringsrol bij kindermishandeling. De onderwijspartijen van de Beweging tegen Kindermishandeling (BtK) ontwikkelden daarom een Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs met bijbehorende infographic.

Meldcode

Sinds januari 2019 is het verplicht om o.a. in het onderwijs en de kinderopvang  te werken met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De onderwijspartners in de BtK (PO-Raad, VO-raad en AVS) begrijpen van schoolbestuurders, schoolleiders, ib-ers en ander onderwijspersoneel dat de Meldcode op veel scholen nog niet verweven is in de dagelijkse praktijk. Zo komt het bijvoorbeeld regelmatig voor dat onderwijspersoneel handelingsverlegenheid ervaart in het doorlopen van de stappen van de Meldcode. Ook is het opleiden van een aandachtsfunctionaris nog onvoldoende ingebed in het beleid.

Waar zou je als school minimaal aan moeten voldoen?

Het nieuw ontwikkelde Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs wil scholen ondersteunen bij de uitwerking van de meldcode in de praktijk. Het bevat daarom een aantal richtlijnen en afspraken waar een school minimaal aan zou moeten voldoen. Op een heldere manier wordt beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van een schoolbestuurder, schoolleider, ander onderwijspersoneel en aandachtsfunctionaris binnen de school als het gaat om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook wordt in het handelingskader de ketensamenwerking rondom kindermishandeling en huiselijk geweld in beeld gebracht.

Beweging tegen Kindermishandeling (BtK)

Het Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs is ontwikkeld door de PO-Raad, VO-raad en AVS en wordt ondersteund door de andere samenwerkingspartners (Bracheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Ouders & Onderwijs) binnen de BtK. Het Handelingskader is samen met andere partners uit het veld ontwikkeld. ‘De Beweging’ is een samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang met als doel de kinderen die (mogelijk) slachtoffer zijn van kindermishandeling en/of huiselijk geweld in beeld te brengen en professionals te stimuleren adequaat te handelen. Eerder dit jaar ontwikkelde de BtK een Meldcode App, waarmee onderwijspersoneel handvatten krijgt rond het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Deel dit nieuwsbericht