Het Ecbo (Expertise Centrum Beroepsonderwijs) heeft de BMK gevraagd mee te werken aan een inventarisatie die zij uitvoeren in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar bedrijfsscholen in Nederland. De motie van Wiersma en Van den Hul vormt de aanleiding voor het onderzoek.

Onderzoek

Het onderzoek richt zich op het inventariseren van het aantal en type bedrijfsscholen per sector, de ontstaansgeschiedenis en eventueel ervaren belemmeringen. De resultaten van het onderzoek vormen input voor een beleidsreactie naar aanleiding van bovengenoemde motie.

Afbakening

In het onderzoek richt het Ecbo zich op bedrijfsscholen waarin wordt opgeleid voor een door de overheid erkend mbo-diploma.

Verzoek aan BMK-leden

Het Ecbo benut verschillende bronnen om de bedrijfsscholen in Nederland in kaart te brengen. BMK-leden wordt gevraagd hierbij te helpen door de vragen in dit spreadsheet te beantwoorden.
Graag voor 1 maart sturen aan rwinden@cinop.nl.

Vragen?

Voor vragen, neem contact op met:

Raisa van Winden (Senior onderzoeker, Ecbo): 06-10970910

Deel dit nieuwsbericht