Simon Hay (pedagoog bij BMK lid Kinderdam, Promovendus Programmagroep Opvoeding & Ontwikkeling, Pedagogische Wetenschappen bij de Universiteit van Leiden en vaste waarde in het pedagogenplatform van de BMK), heeft je input nodig!

Voor zijn promotie onderzoek ‘Grip op pedagogische kwaliteit in de kinderopvang’, naar zelfevaluatie in de Nederlandse kinderopvang heeft hij twee vragenlijsten gemaakt met het verzoek aan leden om deze in te vullen.

Doel onderzoek

Kinderopvang is een belangrijk middel om het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen te verhogen en hun ontwikkeling te stimuleren. Een essentiële voorwaarde is de geboden pedagogische kwaliteit. Kinderopvanghouders zijn verantwoordelijk voor het bieden van goede pedagogische kwaliteit. Het is echter lastig om hier als kinderopvanghouder een gedegen inschatting van te maken. Om deze reden is in 2015 gestart met het ontwikkelen van een zelfevaluatie-instrument voor de kinderopvang (0-4 én 4-12 jaar), ‘Pedagogische praktijk in Beeld (PiB)’ genaamd. We willen met behulp van input uit de praktijk de PiB gaan verbeteren.

Wie kunnen er deelnemen?

  • Pedagogisch beleidsmedewerker/pedagoog
  • Pedagogisch coach
  • Manager/bestuurder
  • Pedagogisch medewerker
  • Lid van een oudercommissie
  • Toezichthouder
  • Onderzoeker

Bekendheid met PiB is niet vereist voor deelname, en het invullen van een vragenlijst neemt ongeveer 15 tot 20 minuten in beslag.

Hierbij de links naar de digitale vragenlijsten, één voor kinderopvang van 0-4 jaar en één voor kinderopvang van 4-12 jaar:

Doe je mee?

Deel dit nieuwsbericht