Online ledensessie over nieuwe regelgeving op 15 juni tussen 12 en 13 uur

Op 1 juli 2023 wijzigen de drie-uursregeling en het vaste gezichtencriterium. Het wijzigingsbesluit is op 1 mei gepubliceerd. Het besluit is relevant voor alle houders van kindercentra, omdat een aantal nieuwe verplichtingen voor alle houders geldt.

Op 15 juni is er een online ledensessie om uit te wisselen met elkaar hoe het gaat met voorbereiden op de nieuwe regelingen (b.v. het aanpassen van het beleid) en vragen te stellen.

Meld je hier aan voor de online sessie. De link wordt de ochtend van de sessie verstuurd.

Meer informatie:

Wijziging drie-uursregeling

Vanaf 1 juli 2023 hoeven houders niet meer de exacte tijdstippen vast te leggen waarop van de beroepskracht-kindratio wordt afgeweken. Houders nemen in het pedagogisch beleidsplan de algemene kaders op over de inzet van het personeel, de BKR en het afwijken hiervan volgens de drie-uursregeling.

Wijziging vaste gezichtencriterium

Houders mogen vanaf 1 juli 2023 tijdelijk een andere beroepskracht inzetten dan een vast gezicht. Dit mag als een vast gezicht ziek is, verlof heeft of op vakantie is. De houder moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Hier leest u meer informatie over de wijzigingen.

Let op: De wijziging van de drie-uursregeling is relevant voor alle houders van kindercentra. Ook voor houders die geen gebruik maken van de drie-uursregeling om af te wijken van de BKR geldt een aantal nieuwe verplichtingen.

 

Deel dit nieuwsbericht