Landelijke partijen onderwijs, zorg en jeugd gaan preventief samenwerken

De PO-raad meldde op 31 augustus dat achttien landelijke branche- en ouderorganisaties het afgelopen half jaar de krachten hebben gebundeld en de nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd hebben opgericht. Doel van deze nieuwe coalitie is de inzet voor de optimale en ononderbroken ontwikkeling van ieder kind. Om dit proces te begeleiden is kwartiermaker René Peeters aangesteld. Hij is voormalig wethouder jeugd, onderwijs en sport van gemeente Almere

De BMK kan zich volledig vinden in de verbazing en het ongeloof van Ton Leeggangers, bestuurder Wij zijn JONG en lid van de BMK, in een oproep op LinkedIn gericht aan René Peeters. Ton Leeggangers waardeert het goede initiatief maar begrijpt niets van de beslissing om het wel over de ononderbroken ontwikkeling van het kind te hebben, maar dan niet het jonge kind (0-4 jaar) daarin te betrekken!

Oproep aan René Peeters

“Afgelopen week werd ik geïnformeerd over de oprichting van de nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd. Achttien landelijke branche- en ouderorganisaties gaan zich hardmaken voor de optimale en ononderbroken ontwikkeling van ieder kind. Een schot in de roos! Met de toenemende complexiteit van onze samenleving, de daaruit voortvloeiende uitdagingen waarmee kinderen en jongeren geconfronteerd worden, met de problematieken die daaruit kunnen ontstaan en met de consensus dat ieder kind het verdient om volwaardig aan het volwassen leven te kunnen beginnen, is dit een mooie beweging om over structuren heen te stappen.

Met achttien betrokken partijen zit iedereen die hier een cruciale bijdrage aan kan leveren wel aan tafel, zou je denken. Helaas blijkt dit niet het geval. De kinderopvangbranche blijkt de grote afwezige in deze coalitie. Alsof kinderen zich gaan ontwikkelen vanaf 6 jaar, en daarna nog slechts onder schooltijd. Daar waar een kwart van alle Nederlandse kinderen reeds vanaf zeer jonge leeftijd wekelijks wordt gezien, daar waar mogelijke problemen – ter voorkoming van grotere of blijvende problemen – het best zo snel mogelijk verholpen of behandeld moeten worden, daar wordt de noodzaak voor preventie kennelijk nog niet gezien.

Ik heb eerlijk gezegd geen idee welke overwegingen aan deze keuze ten grondslag hebben gelegen. In het beste geval – en laat ik daarvan uitgaan – is deze branche ‘gewoon’ vergeten. In dat geval richt ik mijn hoop op de kwartiermaker, René Peeters, die ik ken als een warm pleitbezorger van samenwerking in de jeugdketen rondom het jonge kind. Ik roep hem op, en via hem de coalitie, om in deze lacune te voorzien en de kinderopvangbranche alsnog aan te laten sluiten bij de coalitie. Van achttien naar twintig: een kleine stap aan tafel, maar een belangrijke stap voor kinderen. Dat zou dan al meteen de eerste grote preventieve maatregel zijn. Hoe mooi is dat!”

René Peeters reageerde op de oproep van Ton Leeggangers met een bevestiging dat hij de kinderopvang gaat betrekken bij het nieuwe initiatief:

“Vanzelfsprekend betrek ik de kinderopvang! Heb ik al publiekelijk laten weten in een interview dat ik heb gegeven aan oa de PO-Raad.”

Uiteraard zijn we allemaal erg nieuwsgierig naar het desbetreffende interview en lezen graag de publicatie!

 

Deel dit nieuwsbericht