In het kader van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) wordt van werkgevers verwacht dat zij in de periode van 18 maart tot en met 31 mei a.s. geen UWV ontslagaanvraag indienen op de a-grond (bedrijfseconomische redenen). Deze regeling is vandaag (1 april 2020) gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • Is de ontslagaanvraag al ingediend in de periode vanaf 18 maart tot inwerkingtreding van de regeling, dan kan de werkgever binnen vijf werkdagen na inwerkingtreding de ontslagaanvraag nog intrekken.
  • Dient de werkgever de ontslagaanvraag in na inwerkingtreding van de regeling, dan geldt dat de werkgever de aanvraag binnen vijf werkdagen na indiening moet intrekken.
  • Deze voorwaarde geldt niet voor ontslagaanvragen die zijn ingediend in de periode van 1 tot en met 17 maart. Hoewel de subsidie ook betrekking heeft op deze periode, was voor de werkgever immers nog niet kenbaar dat deze voorwaarde gesteld zou worden.

Trekt een werkgever de aanvraag niet (tijdig) in, dan zal UWV de ontslagaanvraag in behandeling nemen en daarop een beslissing nemen.

Het doorzetten van de ontslagprocedure heeft negatieve gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Vastgesteld wordt wat het loon is van de werknemer(s) waarvoor ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt verhoogd met 50%. Het loon plus de 50% verhoging wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

In een aantal situaties zal de feitelijke einddatum van het dienstverband pas liggen na 31 mei 2020. Dat leidt ertoe dat over deze gehele periode de werkgever wel het loon voor de betreffende werknemer(s) heeft betaald, maar dit loon plus 50% verhoging in mindering wordt gebracht op de totale loonsom.

Het is belangrijk je hiervan bewust te zijn.

Deel dit nieuwsbericht