Tot 1 januari 2020 werd de WW-premie berekend op basis van de sector waarin een werknemer werkt. Sinds 1 januari 2020 (datum inwerkingtreding WAB) wordt de WW-premie berekend op basis van het soort arbeidscontract. De werkgever betaalt dan een lage WW-premie of een hoge WW-premie. Dit heet premiedifferentiatie WW.

Tijdelijke aanpassing

Door de coronacrisis werd dit onderdeel van de premiedifferentiatie WW vorig jaar tijdelijk aangepast. De aanpassing blijft ook dit jaar gelden.

Het gaat om de situatie waarin de werkgever alsnog de hoge WW-premie moet betalen als:

  • een werknemer meer uren betaalt dan in zijn arbeidsovereenkomst is opgenomen.
  • En het verschil met de verloonde uren meer dan 30% is.

Ook in 2021 hoeft de werkgever de lage WW-premie niet te herzien bij overwerk. Voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt, betaalt de werkgever net als vorig jaar de lage WW-premie.

Voor alle sectoren

Door de coronacrisis is in sommige sectoren veel overwerk nodig, zoals in de zorg.

Het herzien van de lage WW-premie bij overwerk, kan nadelige gevolgen hebben. Daarom hoeft geen enkele werkgever over het jaar 2020 en 2021 met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen bij overwerk.

Meer informatie (UWV)

Meer informatie (de Belastingdienst)

Deel dit nieuwsbericht