Vandaag vraagt de BMK een nieuw kabinet om voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar, ongeacht achtergrond of afkomst en ongeacht of ouders werken, een ontwikkelrecht van 16 uur per week te introduceren. Daarnaast moet ieder kind op termijn het recht op een minimaal aantal uren buiten schoolse opvang (BSO) krijgen. We doen dit verzoek samen met 4 andere branche-vertegenwoordigers in de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk, het sociaal werk, het onderwijs en de gemeenten. Hiermee volgen wij adviezen van de Taskforce Onderwijs en Kinderopvang en de Sociaal Economische Raad (SER).

Op lokaal niveau werkt de kinderopvang vaak al intensief samen met het onderwijs, het peuterspeelzaalwerk en gemeenten. Zo wordt op veel plekken een goede aansluiting tussen opvang en onderwijs georganiseerd, waardoor het kind centraal komt te staan. Helaas zijn deze voorzieningen niet voor alle ouders (financieel) bereikbaar en leggen

(foto Dirk Hol)                                       wet- en regelgeving deze samenwerking allerlei praktische en organisatorische beperkingen op.
                                                              

Ontwikkelrecht voor ieder kind

We investeren in een ontspannen samenleving en een mooie toekomst voor ons land. Door een ontwikkelrecht van 16 uur per week te introduceren voor kinderen totdat zij naar de basisschool gaan, stimuleren we de ontwikkeling van jonge kinderen én de arbeidsparticipatie van ouders. Extra opvang, bovenop het ontwikkelrecht van 16 uur kan door ouders zelf ingekocht worden.

Het is tevens van belang dat rijke dagarrangementen kunnen worden aangeboden. Om dat te bevorderen krijgt ieder kind op termijn het recht om een minimum aantal uren naar de BSO te gaan. Het advies van de Taskforce onderwijs en kinderopvang wordt gevolgd.

 

Om dit ontwikkelrecht zo betaalbaar en toegankelijk mogelijk te maken komt er onder regie van gemeenten een basisvoorziening die zo goed als mogelijk dient aan te sluiten op het basisonderwijs.

De mogelijkheden hiertoe worden versterkt door het (wettelijk) mogelijk te maken dat onderwijs- en kinderopvanginstellingen intensief samenwerken of in één organisatie kunnen opgaan. De inrichting van dergelijke voorzieningen is afhankelijk van lokaal maatwerk en de behoeften in buurt of dorp.

Voor het financiële beeld levert voorgaande een intensivering op van 400 miljoen euro structureel.

 

Met het belang van kinderen en ouders voorop, zetten op 3 april vijf partijen (BMK, BK, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland en VNG), onze handtekening onder een gezamenlijke tekst! Wij overhandigen ons statement aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad en hopen dat deze tekst in een toekomstig regeerakkoord wordt opgenomen.

 

Advies Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang ‘Tijd om door te pakken’

 

 

SER advies ‘Gelijk goed van Start’

Deel dit nieuwsbericht