Oproep ivm noodopvang:
Benader ouders van kwetsbare kinderen hiervoor.
Denk ook aan kinderen met een VE-indicatie.

De noodopvang is niet alleen bedoeld voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, maar ook voor kinderen die maatwerk nodig hebben hier een bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie speelt.

VNG, OCW en SZW roepen alle gemeenten, kinderopvangorganisaties en gastouderopvang op om actief zicht te hebben op kinderen met een indicatie voor voorschoolse educatie (ve). Ouders van deze kinderen hebben recht op noodopvang als hun kind zich in een kwetsbare positie bevindt. Veel ouders weten dat wellicht niet.

Het is van belang dat kinderen in een kwetsbare situatie in beeld blijven. Dus benader deze ouders actief!

De gemeenten bepalen samen met kinderopvangorganisatie en met betrokken organisaties als Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen en zorgpartners voor welke kinderen in een kwetsbare positie, maatwerk nodig is.

 

Deel dit nieuwsbericht