Oproep: deel inspirerende voorbeelden voor Nationaal Plan Onderwijs!

In ons bericht van 9 april riepen we op om met scholen in gesprek te gaan over de interventies die zij kiezen uit de ‘menukaart’. De komende twee en een half jaar zal namelijk 8,5 miljard euro extra worden geïnvesteerd in primair en hoger onderwijs om kinderen te ondersteunen bij vertragingen en andere problemen die zijn opgelopen door corona.

Wij zijn nu als kinderopvang hard op zoek naar voorbeelden die we kunnen we uitdragen naar de Ministeries, schoolbesturen en gemeenten, waarmee we laten dat kinderopvang een gelijkwaardige partner is in het tegengaan van de negatieve corona gevolgen. Ook kunnen kinderopvangorganisaties elkaar hierdoor inspireren en motiveren om samen aan de slag te gaan.  

Hieronder volgt een oproep om jouw inspirerende voorbeelden voor Nationaal Plan Onderwijs te delen met ons!  

Stand van zaken: het onderwijs bepaalt

De 8,5 miljard euro is bedoeld voor het primair en hoger onderwijs en alléén via de scholen komt de kinderopvang en voorschool in aanmerking voor financiële ondersteuning om bij te dragen aan ditzelfde doel. BMK heeft op álle mogelijke manieren bij alle betrokken partijen en Ministeries bepleit dat (extra) ondersteuning van kinderen begint vanaf nul jaar en niet vanaf de basisschoolleeftijd. Dat er óók ondersteuning richting het jonge kind en gezinnen moet gaan.

Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat we de inzet op beperken en wegwerken van negatieve gevolgen door de coronacrisis voor kinderen breed moeten inzetten. Kinderen ontwikkelen zich niet alleen in het onderwijs. Binnen de wijk zijn naast de scholen, zorg en welzijn, ook de kinderopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang sleutelspelers voor de ontwikkeling van kinderen.

Wij zien kansen om de kennis en expertise van pedagogisch medewerkers in te zetten vanuit het Nationaal Programma Onderwijs na corona. Het inzetten van pedagogisch medewerkers is een mogelijkheid het onderwijs te ontlasten én te verrijken.

We waarderen het dat onderwijs de kinderopvang betrekt bij het Nationaal Programma Onderwijs. De pedagogisch medewerkers/kinderopvang staan, net als in de schoolscan, expliciet genoemd in de Menukaart.

Feit blijft dat alle financiële middelen naar de onderwijs sector toegaan en wij als sector kinderopvang afhankelijk zijn van onze samenwerking met schoolbesturen en gemeenten.

Voorbeelden

We weten dat we als sector een waardevolle bijdrage leveren aan het extra ondersteunen van kinderen. Dat doen wij immers al jaren. Nu moeten we duidelijk overbrengen aan Ministeries, schoolbesturen en gemeenten op welke manier de kinderopvang de komende anderhalf jaar een bijdrage kan leveren aan het tegengaan van vertraging en problemen als gevolg van corona.

Door bijvoorbeeld een middagprogramma te verzorgen tijdens of na schooltijd voor alle kinderen gericht op sport, spel en sociale ontwikkeling. Door praktische ondersteuning te bieden in de klas, extra handen op de groep, doordat een pedagogisch medewerker met een klein groepje kinderen een activiteit doet en de leerkracht daardoor meer aandacht heeft voor (individuele) begeleiding. We horen ook voorbeelden van leden die initiatieven ontwikkelen waarbij drieplussers meer ondersteuning ontvangen om de overgang richting groep 1 beter aan te kunnen. Of dat vierjarigen een jaar langer in de voorschool blijven en begeleid worden door pedagogisch medewerkers en leerkrachten samen.

We zijn daarom hard op zoek naar dit soort voorbeelden! Als gezegd kunnen we zo laten zien aan de Ministeries, schoolbesturen en gemeenten, dat wij een gelijkwaardige partner zijn in het tegengaan van de negatieve corona gevolgen. Daarnaast inspireren kinderopvangorganisaties elkaar door ervaringen, ideeën en kennis te delen.

Heeft jouw organisatie inspirerende voorbeelden voor Nationaal Plan Onderwijs?

Mail Ellen Monteban: monteban@bmko.nl

 

Informatie NPO Rijksoverheid

Deel dit nieuwsbericht