Dit jaar wordt de tweede Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) uitgevoerd onder kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Sardes en de Universiteit van Utrecht in opdracht van het ministerie van SZW.

Belang van dit onderzoek

De BMK vindt het goed dat in een landelijk onderzoek naar de kwaliteit van de kinderopvang de gastouderopvang ook wordt meegenomen. In het LKK van vorig jaar was de steekproef onder gastouders niet uitgebreid genoeg en dus niet representatief.

Een representatieve steekproef is van groot belang om meer te weten over de kwaliteit van de gastouderopvang in Nederland en deze te kunnen vergelijken met de andere opvangsoorten. De BMK heeft samen met andere brancheverenigingen daarom in maart 2018 een aanbevelingsbrief geschreven aan houders van gastouderbureaus, managers en bemiddelingsmedewerkers met het verzoek medewerking te verlenen aan de tweede meting in 2018 indien jouw organisatie is benaderd voor deelname aan de steekproef.

Wat vragen we van jou?

Als jij één van de geselecteerde gastouderbureaus bent, willen wij je vriendelijk verzoeken om de bij jouw bureau aangesloten gastouders te stimuleren om mee te werken aan dit onderzoek. Jij bent degene die de onderzoekers in contact kan brengen met de gastouders of je zou zelf kunnen nagaan of de gastouders medewerking willen verlenen aan het onderzoek.

Natuurlijk begrijpen wij dat gastouderbureaus het erg druk hebben gezien de huidige dynamiek in onze sector. Het is echter in ons alle belang de resultaten van een meerjarig onderzoek naar de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland én de gastouderbranche te hebben.

Momenteel wordt er door een team van matchmakers en observatoren druk geworven en gemeten, dus het is nog niet te laat. Gebruik de rustige(re) zomerdagen om hier even tijd voor te nemen. Halverwege september 2018 moeten de kwaliteitsmetingen afgerond zijn, waarmee dan gerapporteerd kan worden over de kwaliteit van 55 gastouders, in 32 groepen kinderdagopvang, 32 groepen peuteropvang en 32 groepen buitenschoolse opvang. Mede namens de onderzoekers, alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!

Zie voor meer informatie: www.monitorlkk.nl of lees de Aanbevelingsbrief BMK over het LKK.

Deel dit nieuwsbericht