Op dit moment is je productieketen kinderarbeidvrij maken nog een keuze, maar door de aanstaande Wet Zorgplicht Kinderarbeid, zijn bedrijven met 250 FTE of meer per 2025 verplicht om kinderarbeid in hun keten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken. Bedrijven moeten dan verklaren dat zij zorgvuldig werken om te voorkomen dat hun goederen of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand komen. Dit betekent ook dat bedrijven onderzoek moeten doen als er een redelijk vermoeden bestaat. ‘Due diligence’ heet dat.

BK en BMK willen hier als sector werk van maken en we hebben jullie hulp nodig!

Hoe doen we dat?
Gezamenlijk dienen we een aanvraag in voor een RVO subsidie om een waardeketen te verduurzamen. We kiezen met elkaar één of meerdere producten uit, die in de kinderopvang veel worden gebruikt én waarvan ze weten dat er een hoog risico op kinderarbeid aanwezig is. Een aantal hoge risicoproducten die we in onze kinderopvang gebruiken zijn: tropisch fruit, textiel en hout. We weten dat de kans dat jonge kinderen in deze sectoren werken heel groot is.

Samen met een NGO, die veel expertise en ervaring heeft in de landen waar risicoproducten worden geproduceerd en hoe stap voor stap kinderarbeid kan verdwijnen uit deze ketens, zijn we bezig met het opstellen van een projectplan. Denk daarbij o.a. aan het creëren van andere omstandigheden waardoor de noodzaak om kinderen te laten werken verdwijnt (beter basisinkomen en/of kansen ouders, oprichten school of kinderopvang, enz.). Daarbij worden we ook begeleid door VNO NCW en andere experts op het gebied van kinderrechten.

Wat is onze rol vanuit de kinderopvang?
Voor de subsidieaanvraag zijn in eerste instantie 5 profit organisaties nodig die hun naam onder de aanvraag willen zetten en waarvan er 1 penvoerder is (NB, de NGO helpt bij het schrijven van de aanvraag). Ook kunnen nonprofits en wij als brancheorganisaties mede ondertekenen. Het is daarnaast van belang dat je onze gezamenlijk missie uitdraagt. Dat betekent: zelf beleid maken en verdiepen in wat je inkoopt en nagaan bij de producenten waar dit vandaan komt, de dialoog aangaan met belangrijke leveranciers, de missie gezamenlijk met de rest van de leden uitdragen naar buiten toe (richting ouders, medewerkers en verder) en af en toe meedenken over hoe we dit over de hele sector uit kunnen rollen.

Wat is de rol van de brancheverenigingen?
De BK, BMK, en voorloper en initiatiefnemer Hestia kinderopvang onderhouden de contacten tussen de NGO, RVO, experts en deelnemende kinderopvangorganisaties. Daarnaast zorgen we voor de informatie, toepassing en adviezen voor de hele sector. We dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het bewustwordingsproces m.b.t. de nieuwe regelgeving per die ook voor grotere kinderopvangorganisaties gaat gelden.

Deelname en Deadline
Om de subsidie aan te kunnen vragen voor deze sectorale samenwerking, hebben we minimaal vijf ondernemers nodig (kinderopvangorganisaties) die géén stichting zijn. Daarnaast worden nonprofits ook nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen. De deadline voor de aanvraag is al snel: 26 september a.s. Dat betekent dat we ruim voor die tijd de deelnemers compleet moeten hebben.

Interesse? Bel of mail dan met Pam Comfurius [pam@kinderopvang.nl en 06-14855536] of Maryse Broek [broek@bmko.nl en 06-11491608]

Klik hier voor meer informatie over de subsidie.

Eerdere berichtgeving BMK over de strijd tegen kinderarbeid.

Deel dit nieuwsbericht