Vraagstukken en inspirerende voorbeelden gezocht m.b.t. peuters met een aanvullende ondersteuningsvraag (VE)

In ve-groepen vragen peuters met een aanvullende ondersteuningsvraag extra aandacht. Het gaat om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zoals logopedie of bij complex gedrag. Gemeenten en voorschoolse aanbieders zoeken met elkaar naar mogelijkheden om dit op te lossen. Er zijn voorbeelden van extra ondersteuning voor pedagogisch professionals, voor het kind of een andere versterking van de zorgstructuur.

In november (datum volgt) organiseert de BMK samen met andere partijen een themabijeenkomst. Hier behandelen we de belangrijkste vraagstukken, bespreken mogelijkheden  en delen voorbeelden om elkaar te inspireren en houvast te bieden.

Oproep: Waar loop jij tegenaan? En welke initiatieven lopen goed bij jou en wil je delen tijdens deze bijeenkomst? Mail mij (beleidsadviseur) Maryse Broek): broek@bmko.nl

Deel dit nieuwsbericht