In samenwerking met de Directie Kinderopvang van het ministerie van SZW voert onderzoeksbureau Motivaction een onderzoek uit naar (inclusieve) opvang van kinderen die een extra zorg- en ondersteuningsbehoefte hebben vanwege bijvoorbeeld een ontwikkelachterstand, een stoornis, een fysieke of verstandelijke handicap. Het onderzoek richt zich op de beleving van ouders; waar loop je als ouders tegenaan bij het zoeken naar een passende plek en wat zijn je ervaringen  met de opvang?

Oproep ouders
Voor dit onderzoek zoekt Motivaction 30 ouders om mee in gesprek te gaan in de maand augustus.
Bied jij deze vorm van kinderopvang en heb jij deze ouders als klant?

  • Het gaat om ouders van een kind met extra ondersteuning dat gebruik maakt van kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang) of een plusopvang of een medisch kinderdagverblijf of kinderdienstencentrum.
  • Ouders die mee willen doen kunnen zich aanmelden via: secretariaatRSFM@motivaction.nl.
  • Het onderzoeksrapport is anoniem en ouders ontvangen een financiële vergoeding van €30,-
  • Gesprekken zullen via videobellen worden gehouden (ongeveer 45 minuten) en vinden op een voor ouders passend moment
Deel dit nieuwsbericht