40% van de ouders met veelal een kind op een reguliere basisschool of kinderdagverblijf, zou hun kind naar een kindcentrum laten gaan als er één in hun buurt zou zijn. Dat blijkt uit het onderzoek Ouders over kindcentra, uitgevoerd door onderzoeksbureau Oberon en op 19 juni overhandigd aan organisaties van ouders in onderwijs en kinderopvang.

Het onderzoek dat in opdracht van Kindcentra2020 is uitgevoerd onder 999 ouders, bestond uit tien diepte-interviews met ouders die ruime ervaring hebben met een kindcentrum, een landelijke enquête onder ouders die (willen) kiezen voor een kindcentrum, en filmpjes en vragen aan ouders die voor het eerst kennismaken met kindcentra. ​

Motieven ouders

Ouders kiezen om verschillende redenen voor kindcentra, blijkt uit het onderzoek naar motieven. In de eerste plaats spreekt de gezamenlijke aanpak hen aan. Vooral omdat er daarmee aandacht is voor de brede ontwikkeling van hun kind (op sociaal, emotioneel en cognitief gebied) en omdat er professionals met verschillende deskundigheden samenwerken. Daarnaast hechten ouders veel belang aan een veilige en vertrouwde omgeving en waarderen ze de praktische voordelen van een kindcentrum. De hoogste scores uit het onderzoek naar motieven krijgen: Halen en brengen wordt eenvoudiger met alles op een plek en Een goede band met vaste professionals.

 

Kinderen hebben recht op een optimale ontwikkeling
De wijze waarop Nederland onderwijs en kinderopvang heeft ingericht moet anders vindt voorzitter Kindcentra 2020, Gijs van Rozendaal: “Ouders willen in toenemende mate de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een kindcentrum. Kinderen hebben recht op een optimale ontwikkeling. Daarom willen we dat integrale voorzieningen voor alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar mogelijk worden. In een kindcentrum wordt gewerkt volgens één visie; met doorlopende ontwikkelingslijnen, met dagarrangementen en zorg die dichtbij is. Kinderen worden zo in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen.”

 

Aanbieden gezamenlijke petitie
De BMK onderschrijft deze visie van Kindcentra2020 en trekt samen op met Kindcentra 2020 en andere partijen (werknemersorganisaties, ouderorganisaties, werkgeverorganisaties en andere partijen die belang hechten aan kindcentra) om aandacht te vragen voor dit onderwerp bij de politiek.

Dit doen we door op dinsdag 20 juni door een petitie aan te bieden aan de Tweede Kamercommissies van Onderwijs (OCW) en Sociale Zaken (SZW).

Oproep aan de politiek luidt om op zo’n kort mogelijke termijn het recht op toegang tot kinderopvang voor kinderen van 2-4 én van 4-12 jarigen te realiseren én het mogelijk te maken kindcentra te vormen waar één organisatie kinderopvang en primair onderwijs kan aanbieden.

 

Het onderzoek onder ouders is hier te downloaden: Ouders-over-kindcentra_Oberon_19-06-2017

 

Download hier het volledige persbericht: 19-06-2017 Persbericht onderzoek ouders over kindcentra

 

Kindcentra 2020 is een initiatief van wethouders en bestuurders uit kinderopvang, primair onderwijs, en jeugdhulp.

 

Deel dit nieuwsbericht