Overzicht Week tegen Kindermishandeling & enquête aandachtsfunctionarissen

Van 14 t/m 20 november is het de week tegen Kindermishandeling. De week waarin expliciet aandacht gevraagd wordt voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van kinderen te vergroten. Pedagogisch professionals spelen een belangrijke rol in het vergroten van de veiligheid van deze kinderen. Gemiddeld zit er namelijk in elke twee groepen in de kinderopvang één kind dat slachtoffer is van mishandeling. Dat is er één te veel.

Door het delen van ervaringsverhalen, kennis en het organiseren van activiteiten tijdens de week worden er handvatten aangeboden waarmee de aanpak van kindermishandeling versterkt kan worden. Bekijk hier het activiteitenoverzicht voor alle activiteiten die plaatsvinden tijdens de Week tegen Kindermishandeling.

Een van de activiteiten die plaatsvindt is het gratis online Webinar ‘Het vraagt lef om signalen van geweld te durven zien’. Augeo Foundation organiseert samen met Integraal Werken in de Wijk (waaronder Movisie en Nederlands Jeugdinstituut) dit webinar welke plaatsvindt op donderdag 17 november van 16.00 – 17.00 uur. Het webinar richt zich op het handelen van professionals bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Klik hier voor meer informatie.

Speciaal tijdens de week tegen kindermishandeling zullen deelnemers van de MeldcodeQuiz dagelijks een vraag ontvangen. Zowel aandachtsfunctionarissen als beroepskrachten kunnen meedoen met de MeldcodeQuiz. Inschrijven is zo gedaan op meldcodequiz.nl. Door de vragen en antwoorden uit de quiz te bespreken wordt de kennis vergroot en blijft er aandacht voor de meldcode.

Enquête aandachtsfunctionarissen: Deze week willen PINKK, BOinK, BK en BMK gebruiken om een via een enquête een inventarisatie te doen naar de invulling en tijdsbesteding van de aandachtsfunctionaris taken.
Wij willen dan ook vragen of aandachtsfunctionarissen in de kinderopvang deze enquête willen invullen. Het invullen van de vragenlijst zal enkele minuten duren. Alvast bedankt voor jullie bijdrage!

Daarnaast willen we graag de nieuwe flyer vertrouwensinspecteur onder de aandacht brengen. Klik hier voor de flyer. In de flyer wordt uitgelegd welke stappen noodzakelijk zijn bij een mogelijk vermoeden van een zedenmisdrijf en mishandeling tussen een kind binnen de kinderopvang en een taken belast persoon in de kinderopvang.

Deel dit nieuwsbericht