Dat gaat het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) onderzoeken na zorgwekkende berichten over een inflatiestijging van 6,4% en de prijsstijging van o.a. verwarming en boodschappen. De Nederlandsche Bank voorspelt dat deze hoge prijzen nog wel even aan zullen houden. Als gevolg hiervan zakken de komende maanden mogelijk vele (aanstaande) gezinnen financieel door het ijs. En worden gezinnen getroffen door (chronische) stress die door geldzorgen komt. Om erachter te komen in welke mate Nederlandse gezinnen geldzorgen hebben en welke signalen professionals oppikken, zet het NCJ een vragenlijst uit onder ouders en professionals.

Vragenlijst voor (aanstaande) ouders
Om zicht te krijgen op hoe het gaat met ouders, wordt de vragenlijst van de Balansmeter gebruikt. Deze vragenlijst voor ouders bevat 10 vragen waarmee zij zicht krijgen op de draagkracht en draaglast van (aanstaande) ouders op dit moment. Onderdeel hiervan is de vraag: heeft de ouder wel eens zorgen over geld?

Vragenlijst voor professionals
Welke signalen pikken professionals die werken met kinderen, ouders en/of opvoeders op over geldzorgen? Deze vragenlijst voor professionals bevat 9 vragen over het signaleren van geldzorgen en de wensen en mogelijkheden om iets met deze signalen te doen.

Help het NCJ mee om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk (aanstaande) ouders en professionals deze vragenlijsten invullen. Beide vragenlijsten kunnen t/m zondag 13 maart worden ingevuld.

Meer informatie en de achtergronden bij de uitvraag lees je op de website van het NCJ. Daar zijn ook diverse downloads te vinden die de moeite van het delen binnen jouw organisatie waard kunnen zijn.

 

Deel dit nieuwsbericht