Het bestuur van PFZW heeft op 9 november besloten om de pensioenpremie voor 2018 op hetzelfde niveau te houden als in 2017: 23,5% van het deel van het salaris dat meetelt voor de pensioenopbouw.

Door een stijging van het aantal arbeidsongeschikten in onze sector stijgt de premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen van 0,5 naar 0,7%.

Waarom is deze keuze gemaakt?

In de e-nieuwsbrief van september informeerden PFZW  werkgevers over de verhoging van de pensioenrekenleeftijd (of pensioenrichtleeftijd) per 1 januari 2018 van 67 naar 68. Doordat het opbouwpercentage en franchise gelijk blijven, daalt de nieuwe pensioenopbouw vanaf 1 januari 2018 per saldo een klein beetje. De pensioenuitkering gaat namelijk rekenkundig een jaar later in. Dat zou ruimte geven voor een kleine premieverlaging. Gezien de huidige financiële positie heeft het bestuur echter besloten om deze premieruimte voor herstel te gebruiken.

Alle aangesloten werknemers ontvangen volgende week een nieuwsbrief van PFZW waarin de premie voor 2018 gecommuniceerd wordt.

Deel dit nieuwsbericht