Jaarlijks stelt het Pensioenfonds Zorg en Welzijn de premies voor het pensioen vast. In de cao Kinderopvang is bepaald dat cao partijen bij een premiewijziging op basis van vastgestelde verdelingsafspraken de premiehoogte voor werkgevers en werknemers vaststellen.

Deel dit nieuwsbericht