Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft voor 2024 de premies en franchisebedragen vastgesteld. Het definitieve overzicht van de vergoedingsbedragen 2024 vind je hieronder. Besloten is dat de verlaging die voor een aantal bedragen geldt (door de negatieve prijsstijging) niet door te voeren maar te verrekenen met toekomstige stijgingen van de vergoedingsbedragen. Per saldo zijn de vergoedingsbedragen 2024 daarmee gelijk aan die van 2023.

Daarnaast een overzicht van de pensioenpremies 2024 (gelijk aan die van 2023, alleen de franchises worden verhoogd).

De publicatie van de vergoedingsbedragen en de pensioenpremies vindt je ook op de website van Kinderopvang werk!

Besluit pensioenpremies 2024

Indexatie vergoedingsbedragen Cao Kinderopvang 1-1-2024

Deel dit nieuwsbericht