Nieuwe rekencijfertjes voor het nieuwe jaar:

Pensioenpremies 2022

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft voor 2022 de volgende premies en franchisebedragen vastgesteld.

De nieuwe premies en franchisebedragen zijn:

 • OP/PP-premie:        25,8 procent (was 25,0 procent)
 • AP-premie:                0,5 procent (ongewijzigd)
 • AOW-franchise:       € 13.343,- (was € 13.111,-)
 • AP-franchise:           € 22.356,- (was € 21.835,-)

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft op basis van deze gegevens en de verdelingsafspraken in de Cao Kinderopvang de volgende premies voor het jaar 2022 vastgesteld.

Voor werknemers:

 • OP/PP-premie:        12,90 procent (was 11,23 procent)
 • AP-premie:                0 procent (ongewijzigd)

Voor werkgevers

 • OP/PP-premie:        12,90 procent (was 13,77 procent)
 • AP-premie:               0,50 procent (ongewijzigd)

* OP staat voor ouderdomspensioen; PP voor partnerpensioen; AP voor arbeidsongeschiktheidspensioen en AOW voor Algemene Ouderdomswet.

Download het besluit pensioenpremies 2022

Vergoedingsbedragen 2022

De vergoedingsbedragen in de Cao Kinderopvang worden elk jaar geïndexeerd.

Het gaat om de vergoeding voor:

 • gebroken diensten
 • reiskosten woon-werkverkeer
 • dienstreizen

Download de vergoedingsbedragen 2022

Deel dit nieuwsbericht