Aanbieders van voorschoolse educatie (VE) die werken met het programma Peuterplein of Kaleidoscoop zijn geconfronteerd met wijzigingen in de databank Effectieve jeugdinterventies (DEI). Peuterplein is sinds begin dit jaar niet meer in die databank opgenomen. Kaleidoscoop bouwt de activiteiten af en zal op termijn uit de databank verdwijnen. Dit heeft mogelijk consequenties voor VE-aanbieders die (moeten) werken met een VE-programma uit de DEI.

Bij de helpdesks van het Ondersteuningstraject voor VE-aanbieders en voor gemeenten kwamen hierover vragen binnen. Wat betekent het dat het programma niet meer in de databank is opgenomen? Wat betekent dat voor de geldigheid van certificaten van pedagogisch medewerkers en licenties van trainers? Heeft dit consequenties voor de subsidie voor VE?

In een gezamenlijke notitie lees je de belangrijkste informatie op een rij.

Onafhankelijke toetsing op wettelijke eisen

De VVE-programma’s in de DEI zijn beoordeeld op hun effectiviteit. Daarnaast is beoordeeld of de programma’s voldoen aan de wettelijke eisen die het ministerie van OCW stelt.

Bij VVE-programma ’s die niet in de databank zijn opgenomen beoordeelt de GGD of het aan de wettelijke eisen voldoet. Dit kan per regio tot andere uitkomsten leiden. Vanuit het Ondersteuningstraject voor VE aanbieders gaan we met OCW in gesprek over een onafhankelijke toetsing van de wettelijke eisen, zodat gemeenten en VE-aanbieders duidelijkheid hebben over het door hen gebruikte VVE-programma.

 

Deel dit nieuwsbericht