Het bestuur van PFZW heeft op 6 november, na advies van de Pensioenraad, besloten om de pensioenpremie te verhogen met totaal 2,3 procentpunt. Het bestuur van PFZW geeft aan te beseffen dat de verhoging geen goed bericht is voor de sector zorg en welzijn. Zeker in deze roerige tijd waarin de sector toch al hard wordt geraakt.

Premieverhoging in twee stappen

Per 1 januari 2021 wordt de premie met 1,5 procentpunt van 23,5% naar 25,0% verhoogd. Per 1 januari 2022 wordt de premie met 0,8 procentpunt van 25,0% naar 25,8% verhoogd.

In de cao is opgenomen welk deel van de pensioenpremie de werkgever betaalt en welk deel de medewerker. Het opbouwpercentage blijft gelijk, evenals de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Zodra de nieuwe verdeling tussen werkgever en werknemer bekend is, zullen we hierover communiceren.

 Huidige pensioenpremie onvoldoende

PFZW geeft aan dat de lage rente waarmee wettelijk gerekend moet worden, ervoor zorgt dat de financiële positie van PFZW niet goed is. Gezien de huidige economische omstandigheden verwachten zij bovendien op de lange termijn een lager rendement te behalen dan waar eerder mee werd gerekend. Die twee zaken maken een premieverhoging noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen.

Meer lezen

Deel dit nieuwsbericht