Zosja, het online platform voor alle professionals die werken aan de ontwikkeling van integrale kindcentra en brede scholen, is live gegaan. Dit platform moet de plek worden waar alle informatie en achtergronden over IKC-vorming gebundeld worden.

Voor wie is Zosja?
Zosja is er voor bestuurders, directeuren en middenmanagement van (brede) scholen, IKC’S, kindcentra, kinderdagopvang , adviesbureaus, organisaties en professionals die werken met of binnen IKC’s of die een IKC willen gaan vormgeven.

Hoe helpt Zosja?
Zosja is een onafhankelijk online platform. Daar vind je aansprekende praktijkvoorbeelden, ideeën en ervaringen uit de praktijk, handige tools, instrumenten, artikelen, interviews, onderzoeken en reacties. Eens per drie weken sturen we vanuit Zosja een gratis emailnieuwsbrief naar de abonnees.

Wat gaat Zosja brengen?

Vanuit verschillende invalshoeken krijg je informatie over vraagstukken als:
• Hoe werk je toe naar een IKC?
• Wat zijn handige tools?
• Hoe ga ik als bestuurder om met meerdere IKC’s en/of kinderopvangpartners?
• Hoe kun je beter samenwerken binnen een IKC?
• Wat betekent een IKC voor het multidisciplinaire team?
• Wat betekent het voor VVE programma’s binnen een IKC?
• Wat betekent het voor de pedagogiek binnen een IKC?
• Hoe betrek je ouders en het kind bij je ontwikkeling van het IKC?

Ga naar Zosja

Contact met Zosja

Deel dit nieuwsbericht