Opvallend is – ten opzichte van een paar jaar geleden – dat de aandacht voor kinderopvang groter is dan ooit. Interessant om te lezen wat politieke partijen nu écht willen. Hieronder een korte samenvatting van de standpunten.

Leden kunnen op ‘BMK insite’, de online community van de BMK, een volledig overzicht  vinden van alle onderdelen rond kinderopvang uit de verschillende partijprogramma’s.

 

Verschillende partijen voor kinderopvang als basisvoorziening

Bijna vijftien jaar geleden was het al onderwerp van discussie in de Tweede Kamer: kinderopvang als basisvoorziening. Er is zelfs een heuse initiatiefwet voor opgesteld. Tijden veranderen en kinderopvang als basisvoorziening verdween een beetje uit het zicht. Maar de afgelopen jaren, ook door initiatieven als de BMK, is kinderopvang als basisvoorziening weer in beeld gekomen. Dit met name bij partijen aan de linkerzijde van het politieke spectrum.

Zo willen het CDA, GroenLinks, D66, PvdA en de SP een gratis basisvoorziening voor kinderen tussen de twee en vier jaar. GroenLinks gaat daarin nog een stapje verder en wil ook een toegangsrecht voor kinderen in de basisschoolleeftijd voor de buitenschoolse opvang. Dit toegangsrecht (gratis kinderopvang) is tien tot twaalf maanden geldig. GroenLinks en D66 zien gratis kinderopvang als een ontwikkelrecht.

Met deze ontwikkeling is een belangrijke stap gezet in de verandering van de perceptie ten aanzien van kinderopvang. Kinderopvang heeft een belangrijke functie bij de ontwikkelingsstimulering en is een partner in de opvoeding van kinderen. De inzet van velen, waaronder van de BMK, heeft bijgedragen aan deze positieve ontwikkeling in de politiek.

 

VVD en ChristenUnie hebben andere standpunten

De VVD benadrukt in het verkiezingsprogramma dat kinderopvang alleen voor werkende ouders is. Daarmee geeft de partij aan kinderopvang alleen als arbeidsmarktinstrument te zien. De partij wil blijven aansluiten bij de mogelijkheden voor gemeenten om een voorschools aanbod voor niet-werkende ouders te realiseren. De partij zet verder in op vergroting van het bereik van VVE.

De ChristenUnie kiest ervoor om minder uit te geven aan de kinderopvangtoeslag ten faveure van de kinderbijslag en het kindgebonden budget. De partij wil ‘het stijgende budget voor kinderopvangtoeslag’ alleen voor het eerste kind inzetten.

 

PvdA: ook rol voor onderwijs

Naast de positieve inzet voor kinderopvang, ziet de PvdA ook een rol voor basisscholen weggelegd. Zo vindt de partij dat basisscholen langer open moeten zijn en er een beter aanbod van naschoolse activiteiten moet komen. De vraag is echter – vanuit de gedachte van een basisvoorziening bezien – of naschoolse activiteiten niet bijdragen aan segregatie. De verhouding tussen basisonderwijs en kinderopvang lijkt bij in het verkiezingsprogramma nog niet volledig uitgekristalliseerd te zijn.

Deel dit nieuwsbericht