Nieuw prognosemodel ‘Werken in de Zorg’

Investeren in werving en arbeidsmarktcampagnes werkt! Want uit het nieuwe prognosemodel blijkt dat de vacatures in de zorg zijn afgenomen. Gelukkig is het FCB, samen met de werkgevers- en werknemerspartijen in de kinderopvang, hard bezig om een arbeidsmarkt campagne van de grond te krijgen voor de kinderopvang!

Op 23 mei kwamen de resultaten naar buiten van een nieuw prognosemodel voor de arbeidsmarkt ‘werken in de zorg’. De nieuwe prognose tot 2022 wordt opgenomen in de voortgangsbrief van het Actieprogramma Werken in de Zorg, waarin de Tweede Kamer breder wordt geïnformeerd over de voortgang van het Actieprogramma (22 mei). Ook voor Kinderopvang zijn prognoses ontwikkeld, deze zal VWS niet opnemen in de voortgangsbrief. Een Kamerdebat over arbeidsmarktbeleid in de zorg en welzijn volgt op 29 mei.

Relevante links:

  • Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
    Dit is een interactief dashboard van het CBS,  onderdeel van het AZW-programma. Je ziet hier figuren van de meest recente cijfers en ontwikkelingen over de arbeidsmarkt zorg en welzijn, op landelijk niveau, per regio en per branche
  • Lees het bericht hierover in het AD op 23 mei: ‘Personeelstekorten in de zorg lopen rap terug’.

Het FCB heeft met VWS afgesproken dat de landelijke AZW partijen vooraf geïnformeerd worden over de uitkomsten van de ramingen per branche. Het model Zorggebruik van Prismant wordt niet verder aangepast en de uitkomsten zelf bieden ook geen mogelijkheden tot aanpassing. De branches kunnen echter op basis van de prognoses beoordelen in hoeverre zij zich herkennen in de verwachte tekorten en daarop (voor na openbare publicatie) een reactie voorbereiden indien van toepassing.

Opmerkingen over het prognosemodel:

Niet alle kwalificaties binnen zorg en welzijn zijn opgenomen in het model, dus het bevat geen dekkend beeld voor elke branche (WO-kwalificaties zijn bijvoorbeeld niet geraamd).

De prognoses zijn in drie scenario’s beschikbaar: hoog, midden en laag. VWS hanteert het scenario hoog.

  • Hoog: de tekorten in jaar  t worden in jaar t+1 100% meegenomen; het extra personeel dat volgt uit het Kwaliteitskader V&V (43.000 fte) wordt volledig vertaald naar de kwalificaties in het model
  • Midden: de tekorten in jaar t worden in jaar t+1 worden voor 75% meegenomen; het extra personeel dat volgt uit het Kwaliteitskader V&V (43.000 fte) wordt volledig vertaald naar de kwalificaties in het model
  • Laag: de tekorten in jaar t worden in jaar t+1 worden voor 75% meegenomen; het extra personeel dat volgt uit het Kwaliteitskader V&V (43.000 fte) wordt voor 75% vertaald naar de kwalificaties in het model.
  • Dat heeft tot gevolg dat voor sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang de laatste twee scenario’s (midden en laag) dezelfde uitkomsten hebben.

In opdracht van RegioPlus heeft Prismant het prognosemodel ontwikkeld.

Deel dit nieuwsbericht