Rapport Taskforce aangeboden: Advies sluit aan bij missie BMK

Op 27 maart is aan minister Asscher en staatssecretaris Dekker het rapport van de Taskforce aangeboden. ‘Tijd om door te pakken’ in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Er moet een einde komen aan de kloof tussen kinderopvang en basisschool. Samenwerking tussen de verschillende ‘kindvoorzieningen’ moet veel gemakkelijker worden. Dat kan door geïntegreerde voorzieningen voor 0 tot en met 12 jaar op te zetten. De BMK is heel blij met deze conclusie van de taskforce die volledig aansluit bij datgene waar we ons voor inzetten!

 

De taskforce concludeert dat voor een optimale ontwikkeling van kinderen, school en kinderopvang compleet moeten kunnen samengaan in een geïntegreerd leer- en ontwikkelcentrum voor 0 tot en met 12 jaar. Daarnaast dienen alle kinderen van 2 tot 4 jaar een publiek gefinancierd toegangsrecht te krijgen voor zestien uur opvang per week. En kinderen van 4 tot en met 12 jaar van 10 uur per week. Zodat ook kinderen van niet-werkende ouders toegang hebben tot opvang.

Hiermee sluit het rapport aan op hetgeen de BMK sinds haar oprichting bepleit; kinderopvang moet een basisvoorziening worden voor alle kinderen tot en met 12 jaar.

 

Pauline Schellart, directeur/bestuurder Kober, nam als onafhankelijk expert vanuit de kinderopvang, deel aan de taskforce. In het rapport geeft de taskforce dertien adviezen en een aantal concrete aanbevelingen om de barrières te overwinnen. Pauline Schellart: ‘Ik ben vooral heel erg blij mee met de adviezen die gericht zijn op het mogelijk maken van volledige integratie van kindvoorzieningen als toevoeging aan de bestaande samenwerkingsvormen. Hierbij vloeien school en onderwijs samen tot één ontwikkelomgeving waarin het individuele kind met zijn specifieke behoeften centraal staat’. Ook benadrukt zij het belang van het basistoegangsrecht zodat de mix van formeel en informeel leren alle kinderen ten goede komt.

 

De taskforce roept niet alleen het kabinet op om in actie komen. Gemeenten kunnen de samenwerking faciliteren en de samenwerking met kinderopvangorganisaties zoeken vanuit hun verantwoordelijkheid voor welzijn en jeugd. En scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang zijn zelf aan zet om een visie te formuleren op wat zij gezamenlijk willen bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen in hun wijk of buurt.

 

De BMK kan zich volledig vinden in het rapport. Het is de hoogste tijd om nu een basisvoorziening voor alle kinderen te realiseren! Dit rapport biedt heldere adviezen, concrete aanbevelingen en een duidelijke stip op de horizon. Wij vinden dan ook dat het nu aan het komende kabinet is om dit daadwerkelijk te realiseren.

 

De Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang bestond uit tien onafhankelijke experts vanuit onderwijs, kinderopvang, gemeenten, ouderorganisaties, welzijn en vakbonden, en stond onder leiding van Diana Monissen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.

 

Rapport Taskforce 2017

Deel dit nieuwsbericht