De RDW (Dienst Wegverkeer) heeft de nieuwe Stint afgekeurd. De maximale constructiesnelheid van één van de voertuigen was te hoog en het kwaliteitssysteem van de fabrikant, alhoewel op de goede weg, moet nog op een aantal punten ingevuld worden. In tegenstelling tot wat o.a. NRC heeft bericht is het aantal zitplaatsen geen reden voor afkeuring, blijkt uit de brief van de RDW.

Omdat de beleidsregel bijzondere bromfiets een nieuwe regel is, is deze in de afgelopen periode in een iteratief proces van RDW en fabrikant verder gespecificeerd. Met de afkeuring is nu duidelijk op welke punten de Stint nog aanpassing behoeft. De afkeuring is dan ook geen verrassing. De fabrikant heeft inmiddels aangegeven te werken aan een nieuwe aanvraag waarmee hij de bezwaren die de RDW nu nog ziet denkt weg te nemen.

Met betrekking tot het aantal zitplaatsen geldt dat de RDW opmerkt dat het aangeboden voertuig tien zitplaatsen heeft, waar de beleidsregel er maximaal 8 toestaat. De RDW toetst aan de formele regels. In het convenant dat de BMK samen met BK en BOinK sloot met de Minister, is echter afgesproken dat er tijdelijk tien kinderen mogen worden vervoerd in de nieuwe Stint. Op verzoek van het ministerie heeft de RDW wel alle tien zitplaatsen op sterkte beoordeeld, met positief resultaat.

De brief van de minister betreft de stand van zaken aanvraag Stint.

Ook Stintum heeft een brief aan haar klanten gestuurd.

Deel dit nieuwsbericht